REKLAMA

Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna w województwie śląskim i jedna z największych w kraju. Ten nowoczesny uniwersytet techniczny stawia na innowacyjne badania naukowe i prace rozwojowe, a realnym wsparciem procesu dydaktycznego jest intensywna współpraca z przemysłem, której efektem jest między innymi uruchomienie kształcenia dualnego.

Sąsiedztwo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w którą zainwestowano już ponad 20 miliardów zł i gdzie utworzono ponad 70 tys. miejsc pracy, powoduje, że śląska uczelnia ma dostęp do najnowszych i najlepiej wyposażonych laboratoriów technologii Przemysłu 4.0. Lokalizacja Politechniki Śląskiej: główny kampus znajduje się w Gliwicach, natomiast pozostałe ośrodki są zlokalizowane w Zabrzu i Katowicach, to centrum Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropoli, z ponad 2 mln mieszkańców.

W piętnastu jednostkach – trzynastu wydziałach, kolegium i instytucie – prowadzonych jest obecnie ponad 50 kierunków studiów i około 200 specjalności, obejmujących cały zakres działalności inżynierskiej. Aktualnie uczelnia kształci ponad 20 tys. studentów, w tym prawie 15 tys. na studiach stacjonarnych. Uczelnia oferuje stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia – inżynierskie i licencjackie, II stopnia – magisterskie, III stopnia – doktoranckie, a także studia podyplomowe. Politechnika Śląska oferuje również bezpłatne studia w języku angielskim. Na studiach I stopnia prowadzonych jest 13 kierunków a na studiach II stopnia 16 kierunków w języku angielskim.

10 wydziałów Politechniki Śląskiej posiada kategorię naukową A. Dzięki temu uczelnia jest w pierwszej trójce uczelni technicznych, które w ostatniej ocenie jakości działalności naukowej najbardziej poprawiły swój poziom i zdobyły wyższe kategorie. W tegorocznym rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018, 5 wydziałów Politechniki Śląskiej znalazło się w pierwszej trójce, a dwa z nich: Inżynieria Środowiska i Logistyka okazały się najlepsze w kraju.

Z raportu przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak wynika, że co dwunasty prezes w Polsce ukończył studia właśnie na Politechnice Śląskiej. Z kolei według dziennika Rzeczpospolita gliwicka uczelnia znajduje się na czwartym miejscu w kraju pod względem kształcenia ludzi sukcesu.

Politechnika Śląska od wielu lat kształci kadry dla przemysłu zaawansowanych technologii.

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej

Bardzo wielu absolwentów przekonało się już, że dyplom naszej uczelni jest bardzo ceniony wśród pracodawców, a wiedza zdobyta w trakcie nauki stanowi dobrą podstawę do dalszego rozwoju zawodowego i adaptacji w środowisku pracy.

Politechnika Śląska to także doskonałe miejsce na rozwijanie swoich pasji i zainteresowań naukowych. Na naszej uczelni działa prawie 170 kół naukowych, w ramach których studenci realizują ambitne, często interdyscyplinarne projekty. Ich efektem są m.in. nowoczesne bolidy czy bezzałogowe obiekty latające, które zdobywają czołowe miejsca w międzynarodowych zawodach.

Nasi studenci mają też szansę wyjazdu na stypendia zagraniczne do jednej z ponad 200 uczelni, z którymi współpracujemy. Jest to szczególnie cenne w dzisiejszym, tak otwartym i dynamicznie zmieniającym się świecie.

Jestem przekonany, że na naszej uczelni spędzicie ciekawy okres życia, pełen fascynujących wyzwań, nowych doświadczeń i chwil wielkiej satysfakcji z realizowania ambitnych projektów. Nie będziecie żałować tej decyzji!

www.polsl.pl

Partner Merytoryczny
Rankingu Szkół Wyższych 2018

Partnerzy Medialni
Rankingu Szkół Wyższych 2018