REKLAMA

Najlepsza uczelnia w kategorii absolwenci na rynku pracy Politechnika Warszawska
1800 wywiadów na temat 103 uczelni przeprowadziło Centrum Badań Marketingowych INDICATOR w ramach badania preferencji pracodawców.

Badanie preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkół wyższych zostało, podobnie jak w poprzednim roku, zrealizowane techniką mixed mode z wykorzystaniem dwóch metod badawczych: wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (Computer Assisted Telephone Interviews, CATI) oraz ankiet on-line (Computer Assisted Web Interviews, CAWI). Próba miała charakter ogólnopolski. Zrealizowanych zostało N=1800 wywiadów z przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność na terenie kraju oraz zatrudniającymi powyżej 20 pracowników. Tegorocznego pomiaru dokonano według nowego narzędzia badawczego.

Zrezygnowano z pytań dotyczących kierunków studiów, które determinowały wybór najlepszych uczelni wyższych, na korzyść wskazań uczelni, które najlepiej przygotowują swoich studentów/absolwentów do pracy w konkretnej branży.

W pierwszym kroku respondent został poproszony o wskazanie, jego zdaniem, najlepszych akademickich uczelni publicznych i niepublicznych (wyboru dokonywano spośród 103 uczelni z całej Polski), zaś w kolejnym proszony był o wskazanie uczelni niepublicznych oraz PWSZ funkcjonujących na terenie województw, w których dane przedsiębiorstwo posiada siedzibę główną oraz oddziały i filie. Zebrane dane zostały wykorzystane do przygotowania rankingu preferencji pracodawców według algorytmu tego samego co w ubiegłym roku.

Wielka Trójka, a dalej – duże zmiany

Klasyfikacja uczelni w tegorocznym ogólnopolskim rankingu uległa pewnym zmianom, choć miejsca na podium udało się utrzymać Politechnice Warszawskiej, Uniwersytetowi Warszawskiemu oraz Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w Krakowie. W pierwszej dziesiątce uplasowały się w sumie cztery uniwersytety, cztery politechniki, uczelnia techniczna oraz ekonomiczna.

Duży awans do pierwszych dziesięciu najlepszych uczelni zanotowały: Politechnika Łódzka (skok z miejsca 27. w ubiegłym roku na 9. w tym roku), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (z 22. miejsca na 7.), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (z 13. miejsca na 6.) oraz Politechnika Poznańska (z 15. na 10. miejsce). Nie udało zachować się miejsca w czołówce Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika w Toruniu (spadek z 7. na 17. miejsce), Politechnice Śląskiej (z 6. na 12. miejsce), Uniwersytetowi Wrocławskiemu (z 9. na 14.) oraz Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (z 10. na 11.). Największy awans zanotowały Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (z 56. na 15. miejsce) oraz Uniwersytet Gdański (z 30. na 16.).

Najlepsi w województwach

Czołowe miejsca w wojewódzkich rankingach niezmiennie należą do uczelni akademickich. W dziesięciu województwach laur pierwszeństwa przypadł uniwersytetom, a w pozostałych politechnikom. Najwyżej ocenianymi uniwersytetami w kraju, zdaniem pracodawców są: Uniwersytet Warszawski (zajmujący 2. miejsce w rankingu ogólnopolskim), Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (miejsce 3.), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (miejsce 7.), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (8. miejsce) oraz Uniwersytet Łódzki (13. miejsce w rankingu). Do najwyżej ocenianych politechnik należą: Politechnika Warszawska (1. miejsce w rankingu ogólnopolskim), Politechnika Wrocławska, Politechnika Łódzka, Politechnika Poznańska i Politechnika Śląska, zajmujące odpowiednio 5., 9., 10. i 12. miejsce w rankingu ogólnopolskim).

Uczelnie niepubliczne i PWSZy

Pracodawcy cenią również absolwentów niepublicznych uczelni oraz PWSZ. Wśród państwowych wyższych szkół zawodowych najwyższe miejsca w rankingu ogólnopolskim zajęły Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie (miejsce 92.), Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu (97. miejsce) oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie (101. miejsce). Zdaniem pracodawców, do najlepiej przygotowujących swoich absolwentów uczelni niepublicznych należą: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (25. pozycja w ogólnopolskim rankingu), SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (33. miejsce) oraz Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (miejsce 35.).

prof. dr hab. Jan Garlicki
dyrektor generalny Centrum Badań Marketingowych INDICATOR

Partner Merytoryczny
Rankingu Szkół Wyższych 2018

Partnerzy Medialni
Rankingu Szkół Wyższych 2018