Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2017 zaktualizował mapę jakości polskich uczelni - na czele znajdują się (na zasadzie ex aequo) Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński, na trzecie miejsce awansowała Politechnika Warszawska. Wśród uczelni niepublicznych Akademia Leona Koźmińskiego ponownie najlepsza. Opublikowano też rankingi 68 kierunków studió

Ranking Perspektyw uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Potencjał dydaktyczny, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie. Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości. Jego metodologię opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk.

- Nasz ranking, publikowany już po raz 18., jest potrzebny zarówno kandydatom na studia, szukającym najlepszych dla siebie kierunków i uczelni, jak i środowisku akademickiemu, dla którego jest swego rodzaju "lustrem". Widać w nim sukcesy, ale również niedociągnięcia, które trzeba poprawić - mówi Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, inicjator rankingu.

Nowym wskaźnikiem uwzględnionym w rankingu są "Ekonomiczne losy absolwentów", oparte na ogólnopolskim badaniu przeprowadzonym przez MNiSW. Spowodowało to poprawę pozycji niektórych politechnik i uczelni niepublicznych, których absolwenci są preferowani przez pracodawców.

W rankingu kierunków technicznych (dających tytuł magistra inżyniera) wprowadzono pilotażowo nowy wskaźnik "Jakość studentów I roku" oparty na wynikach maturalnych osób przyjętych w ubiegłym roku na studia.

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2017 to w istocie cztery rankingi odzwierciedlające różne misje pełnione przez polskie uczelnie. Są to:

  • Ranking Uczelni Akademickich - obejmujący wszystkie szkoły wyższe (z wyjątkiem uczelni artystycznych) posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora;
  • Ranking Uczelni Niepublicznych - obejmujący niepubliczne szkoły wyższe posiadające uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magistra;
  • Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych - obejmujący uczelnie publiczne posiadające uprawnienia do kształcenia na poziomie magistra lub licencjata (inżyniera).
  • Ranking Kierunków Studiów - obejmujący rekordową liczbę 68 kierunków studiów (21 więcej niż przed rokiem). Ranking jest podzielony na obszary odwzorowujące klasyfikację Krajowych Ram Kwalifikacji.

Uroczyste ogłoszenie wyników rankingu odbędzie się w południe 12 czerwca w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 66. Zapraszamy Państwa na briefing z udziałem rektorów najlepszych uczelni i członków Kapituły Rankingu (godz. 11.30) na I piętrze CBR.

Jak co roku Kapituła przyznała Nagrody Specjalne dla uczelni, które dokonały największego postępu w czołówce rankingu.
Nagrodę AWANS 2017 wśród uczelni akademickich otrzymała Politechnika Gdańska (poprawiła pozycję z 15. na 10.).
Nagrodę AWANS 2017 wśród uczelni niepublicznych otrzymała Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (przesunęła sie z pozycji 10. na 5.).

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

Przejdź do pełnej tabeli Rankingu

fot. Krzysztof Wojciewski

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner