Metodologia Pobierz PDF
Rozwiń tabelę
2017Nazwa uczelni'16'15'14WSKPrestiż
14%
Absol- wenci na rynku pracy
18%
Innowa- cyjność
9%
Poten- cjał nauk.
15%
Efekty- wność nauk.
20%
Warunki kształ- cenia
9%
Umiędzy- narodo- wienie
15%
80+Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna80+80+80+-0.3046.500.4013.2021.7029.304.20
80+Akademia „Ignatianum” w Krakowie80+80+80+-1.7037.50056.8021.9034.403.20
80+Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie71-8080+71-80-1.3051.90058.0029.0019.001.40
80+Akademia Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku80+80+80+-0.3034.30031.0028.5019.205.40
80+Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu61-7071-8071-80-1.0026.700.5060.3043.8021.006.40
80+Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach80+---0.9032.501.3045.4045.2017.201.90
80+Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu80+80+80+-0.8034.401.3053.0033.4022.9012.20
80+Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach80+80+80+-0.2041.200.3026.106.9046.1029.70
80+Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu----0.9034.50033.4026.4050.600.80
80+Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku----0.1035.404.9055.9026.006.9010.10
80+Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu----0.1036.201.8052.7024.4010.103.60
80+Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu80+---0.3035.602.8032.2010.509.309.90
80+Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu80+---0.4033.500.2024.3025.3014.8010.20
Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner