Metodologia
Rozwiń tabelę
2017Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
18%
ELA
12%
Prefe- rencje praco- dawców
18%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
10%
Nadane stopnie nauk.
2%
Publi- kacje
8%
Cyt.
8%
h-index
4%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
5%
PKA wyróż- niająca
5%
1Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
10095.8090.0810010010010010050.5710052.190
2Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
90.494.4110087.1166.6710041.6643.3933.4760.0052.95100
3Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
74.110089.6429.8910010046.9128.8743.5250.0027.840
4Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Społecznych
70.067.1385.9650.4266.6710072.8124.3447.0650.0068.360
5Uniwersytet Łódzki
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
52.816.7887.8828.6166.6710020.9122.5838.3350.0061.990
6Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
52.427.9790.284.6910010080.7720.6129.1030.0037.890
7Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wydział Humanistyczny
48.91.4089.418.8666.6710031.111.7310010.0079.010
8Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Humanistyczny
47.02.8087.464.7266.6710060.846.1954.4130.001000
9Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Politologii
45.827.9770.5820.4266.6710061.135.626.0310.0066.210
10Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Historyczno-Socjologiczny
43.01.4071.437.4410010031.494.539.8010.0098.120
11Uniwersytet Szczeciński
Wydział Humanistyczny
41.82.8089.774.0666.6710056.1915.0428.3830.0036.030
12Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
41.63.5097.764.6910010011.724.554.7110.0030.540
13Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Prawa i Administracji
36.411.1996.1912.2266.6733.3323.696.2834.2220.0026.460
14Uniwersytet Opolski
Wydział Nauk Społecznych
36.01.4081.106.0866.6710021.031.810057.720
15Collegium Civitas w Warszawie
Collegium Civitas w Warszawie
35.718.1892.294.6910016.6700.8218.8210.0042.210
15+Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
-1.40014.9433.3366.674.0800033.040
15+Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
-1.4074.564.7266.6766.6734.450.5923.5310.0038.980
15+Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydział Humanistyczny
-14.6908.8366.6710030.954.5252.4940.0049.520

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner