Metodologia
Rozwiń tabelę
2017Nazwa uczelni'16WSKOcena przez kadrę akade- micką
18%
ELA
12%
Prefe- rencje praco- dawców
18%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
10%
Nadane stopnie nauk.
2%
Publi- kacje
8%
Cyt.
8%
h-index
4%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
5%
PKA wyróż- niająca
5%
1Uniwersytet Warszawski
Wydział Filozofii i Socjologii
110075.0091.9710075.0010092.3310058.2110094.730
2Uniwersytet Warszawski
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
394.075.0084.7210050.0010042.7910058.2110082.170
3Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Filozoficzny
287.410080.0278.2875.0010073.8944.0538.1460.0063.420
4Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Społecznych
476.036.7678.9866.2675.0010054.3729.5450.0950.0066.55100
5Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
859.329.4190.9930.1075.0010034.8922.6046.1850.0041.230
6Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Humanistyczny
659.214.7178.5030.7110010065.4818.8734.2630.0098.960
7Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Społecznych
757.120.5985.2537.0750.0010086.6319.2549.1650.0054.900
8Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Wydział Nauk Społecznych
956.54.4171.7730.3075.001001008.1110040.0049.020
9Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Nauk Społecznych
1051.813.2480.5041.1150.0010075.5710.9730.3940.0046.040
10Politechnika Śląska
Wydział Organizacji i Zarządzania
1650.91.4783.8024.0450.0010025.856.5991.9530.0063.040
11Uniwersytet Gdański
Wydział Nauk Społecznych
1249.912.5086.7914.8550.0010027.1816.4466.1840.0049.480
12Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
1349.216.1885.5425.3550.0066.678.4710.1575.4040.0058.180
13Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
1447.68.0988.3919.2950.0010080.185.2646.3220.0052.190
14Collegium Civitas w Warszawie
Collegium Civitas w Warszawie
1945.915.4410030.1075.0066.6700.8621.1810.0033.900
15Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Socjologiczno-Historyczny
1143.40.7481.0711.2150.0066.6776.913.3961.7620.001000
16Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych
2341.11.4774.4931.6250.0066.6703.5747.0610.0064.270
17Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Historyczno-Socjologiczny
1540.00.7467.2026.2675.0066.6737.474.409.6310.0078.800
18Uniwersytet Szczeciński
Wydział Humanistyczny
2137.81.4779.9111.9250.0066.6766.8615.4932.4530.0028.940
19Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
2536.21.4780.7817.9850.0066.676.643.6022.6910.0052.270
20Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Filozofii i Socjologii
1735.02.9468.5412.1250.0066.6745.505.545.7210.0087.030
21Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydział Humanistyczny
2033.02.94013.0350.0010036.824.4761.4140.0039.770
22Uniwersytet Opolski
Wydział Nauk Społecznych
2432.82.9472.7419.0950.0066.6725.021.640046.360

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner