Metodologia
Rozwiń tabelę
2017Nazwa uczelni'16WSKOcena przez kadrę akade- micką
18%
ELA
12%
Prefe- rencje praco- dawców
18%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
10%
Nadane stopnie nauk.
2%
Publi- kacje
8%
Cyt.
8%
h-index
4%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
5%
PKA wyróż- niająca
5%
1Uniwersytet Warszawski
Wydział Psychologii
310075.8666.8196.6710010010091.9329.4772.2252.27100
2Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Filozoficzny
197.110073.8310075.0010062.7778.7727.8088.8964.080
3Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
195.510071.3910075.0066.6722.6878.7727.8088.8926.32100
4SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie
II Wydział Psychologii
-84.952.4173.8536.2710010094.4910049.5010026.68100
5SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie
Wydział Psychologii
481.452.4181.7836.2775.0010024.8210049.5010027.98100
6SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie
Wydział Zamiejscowy w Sopocie
770.452.4110036.2750.0066.6710.2510049.5010029.140
7Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Społecznych
666.850.3474.9848.3975.0010046.1835.5517.0938.8967.250
8Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
852.819.3168.0535.4810066.6731.4019.0720.5733.3361.630
9Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Wydział Nauk Społecznych
1051.218.6270.7518.0975.0010084.9516.2827.4733.3349.540
10Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
1348.24.8376.1622.0775.0010040.6510.1020.0922.2272.040
11Uniwersytet Gdański
Wydział Nauk Społecznych
947.824.8371.6112.4250.0010023.0923.8424.0744.4450.000
12Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Wydział Psychologii
1245.31.3873.004.5475.0066.67015.5810055.5627.640
13Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wydział Pedagogiki i Psychologii
1442.45.5278.3525.8350.0066.6741.854.1045.7627.7836.280
14Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych
1541.22.0771.9733.2750.0066.67014.2017.0627.7864.940
15Uniwersytet Łódzki
Wydział Nauk o Wychowaniu
2337.25.5272.5121.7150.0066.677.1416.0314.2627.7826.310
16Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Pedagogiki i Psychologii
2135.16.9071.8114.4050.0066.6722.769.667.5016.6738.690
17Uniwersytet Szczeciński
Wydział Humanistyczny
1730.02.0775.298.2350.0033.3356.7911.109.4522.2229.240
18Uniwersytet Opolski
Wydział Nauk Społecznych
2028.01.3866.4410.0150.0033.3321.255.608.9711.1146.850
20Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Wydział Zarządzania
25+27.71.3871.2316.6025.0033.3324.1600089.020
20+Akademia Ignatianum w Krakowie
Wydział Filozoficzny
16-4.83012.9150.0016.673.800.448.725.5688.090
20+Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
--1.3808.9175.0016.6717.281.6510.7011.1170.080
20+Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Pedagogiki i Psychologii
21-2.07011.7950.0066.6744.178.442.9711.1144.260
20+Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydział Pedagogiczny
25-1.3806.8250.0016.6719.234.6818.5227.7835.920
20+Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
24-1.38029.0250.0016.675.641.5611.4411.1152.810

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner