Metodologia
Rozwiń tabelę
2017Nazwa uczelni'16WSKOcena przez kadrę akade- micką
18%
ELA
12%
Prefe- rencje praco- dawców
18%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
10%
Nadane stopnie nauk.
2%
Publi- kacje
5%
Cyt.
4%
h-index
2%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
5%
PKA wyróż- niająca
4%
Egzamin zawo- dowy
10%
1Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Prawa i Administracji
110010080.3597.9210010052.2647.7231.9057.1443.34100100
2Uniwersytet Warszawski
Wydział Prawa i Administracji
193.159.0785.7110075.0010063.0510056.3910056.1710075.61
3Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Prawa i Administracji
374.555.8180.9667.0175.0010030.7840.7959.3357.1434.09078.67
4Uniwersytet Wrocławski
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
465.049.7787.3247.4350.0010038.1533.6742.1157.1436.48066.71
5Uniwersytet Łódzki
Wydział Prawa i Administracji
557.230.2379.4120.6450.0010029.5527.7841.9042.8653.07091.52
6Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
756.315.3581.1135.0875.0010033.2613.0828.0728.5742.7310037.17
7Uniwersytet Gdański
Wydział Prawa i Administracji
655.511.6391.6326.8375.0010025.0019.0441.9857.1428.79073.74
8Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Prawa i Administracji
852.017.6778.8513.4175.0010041.6718.4236.0042.8631.86072.55
9Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Wydział Prawa i Administracji
1750.84.6585.6641.2450.0010045.2100033.3310042.61
10Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Prawa i Administracji
1250.77.9177.1133.9950.0010040.478.7746.3028.5724.87075.55
11Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Prawa
1450.510.7076.087.2375.0010031.257.1228.0714.2931.6010062.50
12Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Prawa i Administracji
950.011.6382.2620.6450.0010038.9930.7531.1128.5728.11074.55
13Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
1147.63.7277.449.2950.0010064.345.8362.2228.5755.87074.81
14Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Prawa i Administracji
1646.910.7090.3513.3950.0010017.7010.3637.0428.5724.12066.30
15Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Prawa i Administracji
1546.84.1978.849.2950.0010061.1310.0477.4242.8636.50064.68
16SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie
Wydział Prawa
1045.81.8610014.4650.0066.6710019.1088.8971.4348.53030.03
17Uniwersytet Szczeciński
Wydział Prawa i Administracji
1343.02.3378.859.2750.0010016.2024.3433.9642.8616.38064.13
18Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
1835.30.9375.648.2550.0066.6725.742.2716.6714.2935.54050.70
19Uniwersytet Opolski
Wydział Prawa i Administracji
1934.66.9875.106.1650.0066.6728.233.080031.14049.57
20Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie
2028.20.9371.195.1450.0066.67000015.70025.87
20+Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Wydział Zarządzania
--0.93010.3325.0033.3317.8600010000
20+Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Finansów i Prawa
--3.26022.7075.0033.3327.324.216.0614.2930.8200
20+Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania
--7.44015.4550.0016.6712.321.4683.3314.2938.9800
20+Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydział Humanistyczny
--2.33011.3350.0033.3323.124.2110057.1445.1500
20+Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
--0.93014.4150.0016.677.8100042.4800
20+Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku
Wydział Finansów i Zarządzania
--0.9303.06016.67000016.24043.12
20+Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wydział Finansów i Bankowości
--0.9305.10016.67000017.3600
20+Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Wydział Finansów i Zarządzania
--1.86011.3350.0016.6700.160016.8800

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner