Metodologia
Rozwiń tabelę
2017Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
18%
ELA
12%
Prefe- rencje praco- dawców
18%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
10%
Nadane stopnie nauk.
2%
Publi- kacje
8%
Cyt.
8%
h-index
4%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
5%
PKA wyróż- niająca
5%
1Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
10095.8076.7110010010039.8510050.5710035.940
2Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
87.494.4162.8487.1166.6710016.6043.3933.4760.0036.47100
3Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
81.410084.0529.8910010018.6928.8743.5250.0019.17100
4Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Społecznych
75.967.1379.9250.4266.6710029.0124.3447.0650.0047.08100
5Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
57.027.9778.074.6910010032.1820.6129.1030.0026.09100
6Uniwersytet Łódzki
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
51.516.7873.4028.6166.671008.3322.5838.3350.0042.690
7Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Nauk Społecznych
48.314.6976.2225.9266.6710025.3110.9826.0540.0039.480
8Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydział Humanistyczny
47.414.6986.408.8366.6710012.334.5252.4940.0034.100
9Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wydział Humanistyczny
47.11.4075.618.8666.6710012.401.7310010.0054.410
10Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Politologii
45.127.9766.3920.4266.6710024.365.626.0310.0045.590
11Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Humanistyczny
44.91.4093.6912.2566.671009.883.1123.5310.0083.980
12Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Wydział Nauk Społecznych
43.52.1068.2012.2810033.3333.497.9987.3940.0042.030
13Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Socjologiczno-Historyczny
43.24.2061.484.6966.6710025.763.2454.9020.0085.740
14=Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Społecznych
42.72.8065.264.7266.6766.673.706.1954.4130.0037.46100
14=Uniwersytet Gdański
Wydział Nauk Społecznych
42.77.6980.677.3966.6766.679.1015.9557.3740.0042.430
14=Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
42.711.1964.8512.2266.6710026.856.2834.2220.0044.750
17Uniwersytet Szczeciński
Wydział Humanistyczny
41.12.8082.264.0666.6710022.3915.0428.3830.0024.810
18Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Wydział Filologiczno-Historyczny
36.83.5077.474.0666.671006.390.240062.580
19Collegium Civitas w Warszawie
Collegium Civitas w Warszawie
36.718.1894.254.6910016.6700.8218.8210.0029.070
20Uniwersytet Opolski
Wydział Nauk Społecznych
34.31.4068.256.0866.671008.381.810039.750
21Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
Wydział Nauk Politycznych
30.35.591006.11066.6710000048.600
22Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Wydział Humanistyczny
28.21.4092.006.81016.671.500.4247.0610.001000

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner