Metodologia
Rozwiń tabelę
2017Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
18%
ELA
12%
Prefe- rencje praco- dawców
18%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
10%
Nadane stopnie nauk.
2%
Publi- kacje
8%
Cyt.
8%
h-index
4%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
5%
PKA wyróż- niająca
5%
1Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Studiów Edukacyjnych
10010097.7292.4910010046.4510032.4610047.89100
2Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Wydział Nauk Pedagogicznych
79.243.2296.1793.3866.6710047.3925.7110010058.330
3Uniwersytet Gdański
Wydział Nauk Społecznych
73.227.1210010066.6710027.1838.3125.0180.001000
4Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydział Pedagogiczny
58.811.8695.3179.1466.6766.6722.6419.9131.0580.0071.830
5Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Pedagogiki i Psychologii
58.429.6681.1439.2766.6710051.9924.8733.8780.0088.520
6Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Nauk Pedagogicznych
58.224.5883.0037.7810010058.5544.4515.3040.0065.420
7Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Wydział Nauk Społecznych
48.822.88028.0110066.6710013.8290.8460.0099.070
8Uniwersytet Szczeciński
Wydział Humanistyczny
46.51.6986.2715.4466.6710066.8640.3719.5260.0058.480
9Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Społecznych
45.35.0877.3212.0466.6710011.0623.3331.5660.0088.280

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner