Metodologia
Rozwiń tabelę
2017Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
18%
ELA
12%
Prefe- rencje praco- dawców
18%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
10%
Nadane stopnie nauk.
2%
Publi- kacje
8%
Cyt.
8%
h-index
4%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
5%
PKA wyróż- niająca
5%
1Uniwersytet Warszawski
Wydział Pedagogiczny
10067.8097.9294.8350.0010067.2910035.6910042.340
2Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Studiów Edukacyjnych
95.510088.8046.4175.0010046.4554.4432.4662.5021.52100
3Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Filozoficzny
92.958.4784.0510075.0010073.8952.8623.0162.5057.580
4Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Wydział Nauk Pedagogicznych
75.843.2293.9446.8650.0010047.3914.0010062.5026.210
5Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
71.413.5686.1859.8710010036.9727.6622.5850.0055.380
6Uniwersytet Gdański
Wydział Nauk Społecznych
64.027.1284.8450.1850.0010027.1820.8625.0150.0044.930
7=Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Pedagogiki i Psychologii
59.117.8092.2135.3850.0010026.8033.6316.7650.0034.760
7=Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydział Pedagogiczny
59.111.8687.8739.7150.0066.6722.6410.8431.0550.0032.27100
9Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Wydział Nauk Społecznych
58.722.8877.0614.0675.0066.671007.5290.8437.5044.510
10Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Nauk Pedagogicznych
58.024.5891.3918.9675.0010058.5524.2015.3025.0029.390
11Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Pedagogiki i Psychologii
57.029.6680.7719.7150.0010051.9913.5433.8750.0039.770
12Uniwersytet Łódzki
Wydział Nauk o Wychowaniu
56.610.1785.7932.3650.001008.4133.2232.3562.5023.640
13Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
55.817.8085.3735.3850.0066.6718.1033.6316.7650.0071.440
14Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Nauk Pedagogicznych
49.213.5694.0121.9850.0066.6739.817.1441.1337.5021.980
15Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wydział Pedagogiki i Psychologii
48.911.0287.599.8150.0010049.275.7444.2912.5032.590
16Uniwersytet Szczeciński
Wydział Humanistyczny
47.11.6990.457.7550.0010066.8621.9819.5237.5026.270
17Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Społecznych
45.95.0882.086.0450.0010011.0612.7031.5637.5039.660
18Uniwersytet Opolski
Wydział Nauk Społecznych
45.83.3984.2926.8850.0066.6725.025.9933.8725.0042.090
19Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
40.86.7877.0911.6075.0016.6720.340.7656.4512.5062.970
20Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Wydział Nauk Stosowanych
40.71.691005.3875.0033.3328.951.40008.68100
21Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
38.92.5486.3311.6050.0066.676.644.3112.3212.5047.450
22Akademia Ignatianum w Krakowie
Wydział Pedagogiczny
38.35.9386.2613.8850.0066.673.020.510055.920
23Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Pedagogiki i Psychologii
36.65.0879.878.4050.0066.6716.255.358.9112.5031.330
24Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Pedagogiczny
36.50.8581.9810.3850.0066.6705.0713.0312.5033.500
25Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Wydział Humanistyczny
36.111.0279.6013.4050.0033.3311.510.6111.2912.5057.600
26Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Wydział Humanistyczno-Społeczny
33.81.6983.0517.5250.0016.677.032.9319.3512.5052.760
27Politechnika Koszalińska
Wydział Technologii i Edukacji
32.11.6987.208.1075.0016.676.120.890045.940
28Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
15.91.6908.67033.3381.760001000

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner