Metodologia
Rozwiń tabelę
2017Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
18%
ELA
12%
Prefe- rencje praco- dawców
18%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
10%
Nadane stopnie nauk.
2%
Publi- kacje
8%
Cyt.
8%
h-index
4%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
5%
PKA wyróż- niająca
5%
1Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
10010089.3330.4310010036.5761.8847.1288.8940.840
2Uniwersytet Warszawski
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
97.093.0290.3526.0966.6710045.1810036.5810048.450
3Politechnika Wrocławska
Wydział Architektury
93.813.9584.1586.9610010059.638.7965.5644.4455.13100
4Uniwersytet Gdański
Wydział Oceanografii i Geografii
86.140.3197.2421.7466.6710062.2023.3772.1677.7862.62100
5Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
83.711.6387.0910066.6710021.949.1874.6044.4436.590
6=Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
81.856.5982.3417.3910010057.6937.3651.4988.8932.230
6=Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Leśny
81.814.9210065.2266.6710010014.8575.2166.6733.080
8Uniwersytet Łódzki
Wydział Nauk Geograficznych
76.756.5980.5717.3966.6710041.5837.3651.4988.8939.600
9Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
68.729.0777.8317.3966.6710059.858.0396.6744.4437.040
10Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Wydział Ekonomii
63.721.7182.7126.0910010046.296.1520.0022.2233.420
11Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Architektury/Wydzydział Inżynierii Środowiska
58.47.75060.8766.6710031.053.9610022.2231.670
12Politechnika Białostocka
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
58.17.7575.8952.1766.6710038.733.226.6711.1132.900
13=Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Architektury/Wydział Inżynierii Lądowej
57.97.75060.8766.6710029.093.9610022.2226.060
13=Uniwersytet Szczeciński
Wydział Nauk o Ziemi
57.98.5378.3813.0466.6710092.1723.2321.1744.4459.520
15Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
57.13.8882.2113.0466.6710065.8310.2145.3333.3357.980
16Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
56.72.3382.2421.7466.6710027.4315.7434.5244.4440.270
17Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
56.51.5584.9321.7466.6710017.707.0846.9733.3340.630
18Politechnika Łódzka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
55.811.63060.8710010074.533.5020.8311.1133.940
19Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
53.07.7579.9817.3966.6766.6761.724.1522.2222.221000
20Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Nauk Ekonomicznych
51.944.9608.7010010096.818.2619.5422.2225.040
21Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Agrobioinżynierii
48.47.7579.8817.3966.6766.6724.754.6221.5733.3342.970
22Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
45.719.38017.3966.6710060.5411.7427.1644.4445.550

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner