Metodologia
Rozwiń tabelę
2017Nazwa uczelni'16WSKOcena przez kadrę akade- micką
18%
ELA
12%
Prefe- rencje praco- dawców
18%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
10%
Nadane stopnie nauk.
2%
Publi- kacje
8%
Cyt.
8%
h-index
4%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
5%
PKA wyróż- niająca
5%
1Uniwersytet Warszawski
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
110078.721001001001005.2610044.1210034.520
2Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
296.910097.1489.4010010013.1242.2720.7542.8624.05100
3Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
473.644.6899.1740.6710010027.4346.4757.7571.4320.650
4Uniwersytet Wrocławski
Wydział Filologiczny
365.125.5395.4828.4510010019.8520.0167.5557.1444.860
5Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Nauk Społecznych
859.825.5387.4548.0266.6710037.1416.5030.2542.8642.510
6Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
1157.710.6493.1527.6610010047.2325.1936.0042.8628.090
7Uniwersytet Łódzki
Wydział Filologiczny
1254.810.6498.6228.4566.6710024.0528.5125.7142.8652.840
8Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wydział Humanistyczny
1952.54.2692.7211.4366.6710018.193.4810014.2958.590
9Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Teologiczny
1350.24.2695.0826.9410033.331008.2045.3828.5762.950
10Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Humanistyczny
1049.812.7781.566.5166.6710035.5711.2352.9428.5774.150
11Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Politologii
1549.036.1780.1414.6066.6710035.748.331.6514.2949.090
12Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Humanistyczny
1448.34.2680.2013.8166.6766.6723.720.9888.2414.291000
13Uniwersytet Gdański
Wydział Nauk Społecznych
1944.74.2691.6313.8966.6766.6713.3617.3433.2257.1445.680
14Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Wydział Nauk Społecznych
1744.14.2677.7717.9810033.3349.147.7852.9428.5745.260
15Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Wydział Informatyki i Komunikacji
2142.48.5177.4239.8066.6733.334.954.5637.0628.5739.540
15+Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Wydział Nauk Społecznych
28-2.1388.7816.2366.6716.67000073.490
15+Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Wydział Administracji i Nauk Społecznych
30-4.2686.601.6766.6766.675.223.5552.9414.2918.130

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner