Metodologia
Rozwiń tabelę
2017Nazwa uczelni'16WSKOcena przez kadrę akade- micką
18%
ELA
12%
Prefe- rencje praco- dawców
18%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
10%
Nadane stopnie nauk.
2%
Publi- kacje
8%
Cyt.
8%
h-index
4%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
5%
PKA wyróż- niająca
5%
1Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Prawa i Administracji
210095.2310010010010031.5310032.7310052.31100
2Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Prawa i Administracji
584.410094.9258.4775.0010018.5787.8663.0910041.140
3Uniwersytet Wrocławski
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
364.253.4996.8650.3850.0010023.0243.3439.2780.0044.030
4Uniwersytet Gdański
Wydział Prawa i Administracji
659.540.3193.7033.7075.0010015.0839.6438.4080.0034.750
5Uniwersytet Łódzki
Wydział Prawa i Administracji
1756.356.5993.4218.2550.0010017.8353.0319.6640.0064.050
6Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Prawa i Administracji
1250.922.4887.0619.9475.0010025.1433.0234.8860.0038.450
7Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Prawa i Administracji
1349.219.3885.8361.9350.0010024.4217.811.9420.0030.020
8Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Prawa i Administracji
1548.116.2891.9421.4250.0010023.5355.1628.7040.0033.930
9Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
1147.513.9585.4620.1150.0010038.8214.1856.0040.0067.430
10Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Prawa i Administracji
1945.911.6398.9622.2450.0010010.6818.5245.0040.0029.120
11Uniwersytet Szczeciński
Wydział Prawa i Administracji
845.78.5395.9412.5350.001009.7860.4430.0060.0019.770
12Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Prawa i Administracji
1843.72.3390.758.1250.0010036.8923.6464.1440.0044.060
13Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Prawa
1641.27.7596.468.9175.0010018.8610.6412.8620.0038.140
14Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania
2038.01.5581.495.4750.0066.677.442.3610020.0047.050
15Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydział Humanistyczny
1434.95.4305.1250.0010013.959.0695.2980.0054.500
16Akademia Sztuki Wojennej
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
2234.86.4690.843.0950.0010010000034.080
17Uniwersytet Opolski
Wydział Prawa i Administracji
2929.83.1089.587.1450.0066.6717.033.940037.580
18=Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Wydział Filologiczno-Historyczny
2029.36.4683.849.3550.0033.337.230001000
18=Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie
30+29.36.4696.855.5750.0066.67000018.960
20Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Wydział Administracji i Nauk Społecznych
2328.91.5595.842.1950.0016.674.029.7751.4320.0026.910
21Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
2824.96.4691.295.4750.0016.674.7100051.270

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner