Metodologia
Rozwiń tabelę
2017Nazwa uczelni'16WSKOcena przez kadrę akade- micką
18%
ELA
12%
Prefe- rencje praco- dawców
18%
Ocena para- metry- czna
8%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
8%
Nadane stopnie nauk.
2%
Publi- kacje
8%
Cyt.
8%
h-index
4%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
5%
PKA wyróż- niająca
4%
Patenty i prawa ochronne
5%
1Uniwersytet Warszawski
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
110010083.7790.5010010073.6210064.2810059.031000
2Politechnika Warszawska
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
380.743.8686.9310075.0010041.7867.5344.5985.0036.481000
3Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Matematyki i Informatyki
277.965.7983.1537.4410010092.7367.4174.6685.0035.581000
4Uniwersytet Wrocławski
Wydział Matematyki i Informatyki
470.956.7288.6644.0975.0010037.5042.5560.4975.0042.371000
5=Politechnika Wrocławska *
Wydział Matematyki
1061.916.1910047.0775.0010031.2860.5152.2690.0050.7800
5=Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Matematyki i Informatyki
561.643.9780.1520.7375.0010058.9438.3162.9875.0026.581000
6Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Matematyki Stosowanej
661.125.3782.7144.7775.001005.5058.3760.6995.0050.1000
7Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Matematyki i Informatyki
757.124.8072.0524.6275.0010038.2333.1268.4675.0032.731000
9Politechnika Łódzka
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
951.74.8279.1528.9775.0010036.8833.2072.0980.0021.42028.52
10Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
1349.51.9573.317.6775.0010010025.7056.2260.0070.65070.86
11Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
848.70.1175.617.5675.0010048.3820.5782.4580.0010000
12Uniwersytet Łódzki
Wydział Matematyki i Informatyki
1646.84.5982.8044.7750.0010016.4324.0948.6855.0021.4200
13Uniwersytet Gdański
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
1544.27.3578.5016.3875.0010077.4117.0545.4645.0038.2400
14Politechnika Poznańska
Wydział Elektryczny
1242.92.5381.1719.8250.0033.3323.1529.5472.7480.0019.05071.75
15Politechnika Gdańska
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
1440.89.7674.3922.7850.0066.6727.4923.1757.8465.0016.7509.76
16Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
1939.91.1584.044.9350.0066.674.3211.4410065.0035.5307.52
17Uniwersytet Opolski
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
2039.31.1576.5417.0650.0066.6703.8987.6140.0044.03016.08
18Politechnika Częstochowska
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
1139.21.1573.429.6150.0033.3343.7014.1874.3475.0043.88062.71
19Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
2436.43.7969.7613.9750.0010053.9314.0929.5035.0034.8300
20Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Matematyki i Informatyki
25+33.71.1572.9618.4350.0066.676.727.6642.6330.0029.00010.93
21Uniwersytet Szczeciński
Wydział Matematyczno-Fizyczny
2233.40.1173.447.5650.0066.6754.986.3433.7025.0049.26028.28
22Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
1733.10.3469.008.2450.0033.3348.387.8342.5135.0060.99049.40
23Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy.Szkoła Nauk Ścisłych
25+320.6976.8516.9550.0066.6707.2034.8525.0027.9300
24Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Wydział Nauk Ścisłych
2331.11.1560.5911.8050.0016.6720.853.4937.6620.0044.910100
25Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
2130.31.1569.706.4150.0016.6704.9979.7130.0033.55027.03
26Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
25+28.10.4674.646.3050.0016.67011.2853.7745.0026.1806.61
27Akademia Pomorska w Słupsku
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
25+23.41.1583.435.6125.0016.6701.9729.2715.0047.9600

* Z uwagi na rozbieżności w danych, ponownemu przeliczeniu poddano wskaźnik dotyczący oceny parametrycznej.

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner