Metodologia
Rozwiń tabelę
2017Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
18%
ELA
12%
Prefe- rencje praco- dawców
18%
Ocena para- metry- czna
8%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
8%
Nadane stopnie nauk.
2%
Publi- kacje
8%
Cyt.
8%
h-index
4%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
5%
PKA wyróż- niająca
4%
Patenty i prawa ochronne
5%
1Uniwersytet Warszawski
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
10010085.2610010010079.3310071.1310074.421000
2Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Matematyki i Informatyki
80.050.6895.3472.9510010099.9157.2369.4083.3344.851000
3Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
72.350.6898.3272.9510033.3310057.2369.4083.3368.65017.33
4Uniwersytet Wrocławski
Wydział Matematyki i Informatyki
62.226.3594.8434.9575.0010040.4136.5172.4172.2253.411000
5Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Matematyki i Informatyki
60.212.1610027.6275.0010063.5033.3992.5488.8933.511000
6Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
51.77.4389.0126.5775.0033.3390.2230.4681.2472.22100040.06
7Uniwersytet Łódzki
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
51.61.3595.7050.1975.0033.3363.0619.6248.4555.5653.77099.12
8Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Matematyki i Informatyki
51.27.4390.2426.5775.0010041.1930.4681.2472.2241.2600
9Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
45.92.0381.5618.1050.0033.3332.8329.8896.1688.8932.290100
10Uniwersytet Gdański
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
45.82.7083.6521.0575.0010083.4118.6562.3950.0048.2000
11Uniwersytet Łódzki
Wydział Matematyki i Informatyki
45.41.3582.4650.1950.0010017.7119.6248.4555.5627.0100
12Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
41.81.3581.7927.6250.0010058.1113.2651.1644.4443.9100
13Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
41.41.3574.7350.1975.0033.3357.1019.6248.4555.5622.0402.92
14Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
39.51.3582.3413.0550.0066.674.6510.1995.3061.1144.7904.34
15Uniwersytet Opolski
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
39.41.3573.4618.5750.0066.6704.5510044.4455.5109.27
16Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Wydział Informatyki i Komunikacji
32.71.3571.6748.4850.0033.3316.502.5229.3122.2222.8900
17Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Wydział Nauk Ścisłych
32.41.3589.421.9050.0016.6722.474.1955.0233.3356.62057.65
18Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy.Szkoła Nauk Ścisłych
32.02.7073.2218.4850.0066.6705.6141.2227.7835.2100
19Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
27.31.3571.0410.9550.0016.67013.2445.2044.4433.0003.81

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner