Metodologia
Rozwiń tabelę
2017Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
18%
ELA
12%
Prefe- rencje praco- dawców
18%
Ocena para- metry- czna
8%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
8%
Nadane stopnie nauk.
2%
Publi- kacje
8%
Cyt.
8%
h-index
4%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
5%
PKA wyróż- niająca
4%
Patenty i prawa ochronne
5%
1Uniwersytet Warszawski
Wydział Fizyki
10010081.3583.9410010052.5710010010014.6310017.50
2Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
86.799.0010055.4510010052.6274.7585.6075.8111.97017.48
3Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
66.621.9378.5110075.0010047.4722.1352.6145.1617.44040.42
4Politechnika Wrocławska
Wydział Podstawowych Problemów Techniki
61.030.9077.3171.2175.0010028.9044.7040.9245.166.72018.58
5Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Fizyki
49.524.92057.1275.0010036.7335.0642.7540.3219.671000
6Uniwersytet Wrocławski
Wydział Fizyki i Astronomii
43.924.9209.5575.0010016.8129.6482.7364.5228.951000
7Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Fizyki i Astronomii
35.31.99011.0675.001001007.2362.5732.2610000
8Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
34.85.98012.7375.0010056.6932.3350.9843.5515.53041.22
9Uniwersytet Łódzki
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
33.71.33015.7675.0010033.1815.0041.8727.429.380100
10Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Fizyki
32.70.66014.2475.0010036.369.0465.5835.4848.09014.90
11Uniwersytet Gdański
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
31.311.63015.6175.0010043.8914.0752.7530.658.4100
12Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
26.40.3303.0350.0010027.4310.3762.4637.1013.41028.73
13Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
23.30.33014.2450.0066.675.917.0736.5520.9710.73059.62
14Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy.Szkoła Nauk Ścisłych
22.34.32020.6150.0066.6704.5746.4520.976.1400
15Uniwersytet Szczeciński
Wydział Matematyczno-Fizyczny
20.50.33017.4250.0066.6731.173.3128.2912.9010.83016.45
16Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
20.40.66013.6450.0066.6708.1642.4025.815.7503.85
17Uniwersytet Opolski
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
19.80.66022.1250.0066.6703.8720.9912.909.6809.35
18Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
18.30.66026.9750.0016.6704.5337.6819.357.38015.72
19Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
17.70.66011.0650.0066.672.454.8025.0416.137.8104.38

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner