Metodologia
Rozwiń tabelę
2017Nazwa uczelni'16WSKOcena przez kadrę akade- micką
18%
ELA
12%
Prefe- rencje praco- dawców
18%
Ocena para- metry- czna
8%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
8%
Nadane stopnie nauk.
2%
Publi- kacje
8%
Cyt.
8%
h-index
4%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
5%
PKA wyróż- niająca
4%
Patenty i prawa ochronne
5%
1Uniwersytet Warszawski
Wydział Chemii
110010096.6310010010061.0592.1398.1410054.7550.0018.35
2Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Chemii
289.972.2783.2574.7510010058.8210083.2694.1261.2610030.57
3Politechnika Wrocławska
Wydział Chemiczny
380.339.8496.6086.3875.0010044.5063.7076.2285.2925.2950.00100
4Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Chemii
572.750.0081.7543.7575.0010040.3674.9371.0276.4752.0410047.65
5Uniwersytet Wrocławski
Wydział Chemii
669.033.2089.6450.2975.0010058.7470.9879.9979.4145.6650.0029.11
6=Politechnika Gdańska
Wydział Chemiczny
461.725.3999.9920.6375.0010010039.0893.8982.3525.9050.0037.27
6=Politechnika Łódzka
Wydział Chemiczny
961.615.2386.0254.1375.0010052.5949.9966.6267.6552.45056.14
8Politechnika Śląska
Wydział Chemiczny
759.08.9888.7568.3375.0010047.0028.6256.2052.9438.91052.70
9Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Chemii
858.615.2310036.0075.0010058.6738.7480.4070.5952.06025.58
10Uniwersytet Gdański
Wydział Chemii
1057.717.9795.5025.7975.0010053.7427.5576.2764.7147.491001.75
11Uniwersytet Łódzki
Wydział Chemii
1254.37.4297.7829.0075.0010051.1631.8573.2455.8852.5150.003.99
12Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
1353.66.6488.2622.0075.0010048.7745.0386.9970.5963.19016.21
13Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Chemii
1552.75.8680.8438.1375.0010037.3741.1071.7661.7658.18010.10
14Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Wydział Nowych Technologii i Chemii
1448.44.6991.4437.4675.0066.6723.0015.6274.7052.9463.07012.79
15Uniwersytet Opolski
Wydział Chemii
15+45.43.5282.6111.0075.0010090.128.6345.5235.29100033.11
15+Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
15+-0.7896.2928.2950.0066.675.098.6054.9638.2443.65023.45
15+Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
15+-1.1790.3214.8350.0066.6723.608.4769.2438.2454.55011.30
15+Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy.Szkoła Nauk Ścisłych
15+-0.7882.3618.0450.0016.6706.7210038.2424.9900
15+Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Wydział Nauk Ścisłych
15+-0.7882.305.1750.0066.6710.176.5237.4126.4740.17022.88
15+Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Biologiczno-Chemiczny
15+-2.3488.6318.8375.0010025.0211.4367.0544.1250.9409.38

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner