Metodologia
Rozwiń tabelę
2017Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
18%
ELA
12%
Prefe- rencje praco- dawców
18%
Ocena para- metry- czna
8%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
8%
Nadane stopnie nauk.
2%
Publi- kacje
8%
Cyt.
8%
h-index
4%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
5%
PKA wyróż- niająca
4%
Patenty i prawa ochronne
5%
1Uniwersytet Warszawski
Wydział Fizyki
100100083.9410010099.9110010010050.5210043.30
2Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
80.199.00055.4510010010069.3166.5875.0041.35043.25
3Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
69.221.93010075.0010090.2227.6666.1648.0860.230100
4Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Fizyki
65.024.9210057.1275.0010069.8227.7135.0032.6967.9500
5Uniwersytet Wrocławski
Wydział Fizyki i Astronomii
45.524.9209.5575.0010031.9427.0976.2655.7710000

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner