Metodologia
Rozwiń tabelę
2017Nazwa uczelni'16WSKOcena przez kadrę akade- micką
18%
ELA
12%
Prefe- rencje praco- dawców
18%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
10%
Nadane stopnie nauk.
2%
Publi- kacje
8%
Cyt.
8%
h-index
4%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
5%
PKA wyróż- niająca
5%
1Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
210010099.7561.8910010044.7396.5610010063.120
2Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Zwierzętach
198.996.9290.3910010010065.6862.9969.8286.6745.760
3Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Bioinżynierii Zwierząt
386.952.3110028.7210010066.2010059.7093.3387.58100
4Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
578.281.0385.5336.8510010034.5361.4256.5373.3337.220
5Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
476.464.6284.9571.9766.6710012.4154.9146.1166.6748.060
6Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
670.653.3391.2447.8366.6710052.4361.6641.8460.0046.720
7Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Wydział Przyrodniczy
755.31.5493.7222.4766.6710010022.5954.1640.001000
8Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
952.77.6984.0121.6366.6710025.2835.3837.5846.6789.810
9Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
851.012.3187.4612.5266.6710034.1323.7434.5040.0094.660

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner