Metodologia
Rozwiń tabelę
2017Nazwa uczelni'16WSKOcena przez kadrę akade- micką
18%
ELA
12%
Prefe- rencje praco- dawców
18%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
10%
Nadane stopnie nauk.
2%
Publi- kacje
8%
Cyt.
8%
h-index
4%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
5%
PKA wyróż- niająca
5%
1Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
110010083.8110010010055.7459.041001001000
2Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
287.478.4897.5040.2210010075.4166.1171.5681.8277.18100
3Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
383.539.2496.9855.4310010010010093.8210080.220
4Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
480.263.2910059.7866.6710073.6077.9564.3372.7393.550
5Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
555.344.30052.1710033.3357.9636.0788.8872.7388.550

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner