Metodologia
Rozwiń tabelę
2017Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
18%
ELA
12%
Prefe- rencje praco- dawców
18%
Ocena para- metry- czna
8%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
8%
Nadane stopnie nauk.
2%
Publi- kacje
8%
Cyt.
8%
h-index
4%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
5%
PKA wyróż- niająca
4%
Patenty i prawa ochronne
5%
1Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Leśny
10010010063.8566.6710055.3510010010039.971001.88
2Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Leśny
95.310092.5710066.6710082.9674.2573.6566.6731.3100
3Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
95.010066.8310010010051.7474.2573.6566.6744.9602.77
4Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
93.510073.6763.8566.6710091.0310010010064.2300
5Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Leśny
86.168.1082.1294.6366.6710076.7163.5772.0658.3353.22015.93
6Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
80.768.1062.1994.6366.6710025.0163.5772.0658.3345.2302.95
7Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
77.847.1468.6436.8510010052.6668.4481.4266.6799.92075.04
8Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
71.775.7173.8842.4066.6710025.2145.5276.1154.1749.9208.71
9Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Agrobioinżynierii
65.050.4865.1224.3166.6710020.5361.5654.1250.0040.670100
10Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
50.97.1472.2214.0566.6710026.3731.1067.4650.0092.10018.97
10+Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Wydział Przyrodniczy
-1.4363.2222.6666.6710010020.0657.5637.50100010.12
10+Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Biologiczno-Rolniczy
-1.4357.5516.1366.6710035.4418.2397.2845.8365.3706.25

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner