Metodologia
Rozwiń tabelę
2017Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
18%
ELA
12%
Prefe- rencje praco- dawców
18%
Ocena para- metry- czna
8%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
8%
Nadane stopnie nauk.
2%
Publi- kacje
8%
Cyt.
8%
h-index
4%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
5%
PKA wyróż- niająca
4%
Patenty i prawa ochronne
5%
1Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Żywności
10010098.9486.3610010010010088.3610044.5503.50
2Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
96.710010086.3666.6710080.0010088.3610046.4704.52
3Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
85.179.1791.8939.9610010082.0384.1510094.7462.8908.75
4Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Nauk o Żywności
84.085.8390.1444.5110010081.0253.4274.6268.4249.54078.98
5Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
82.930.0080.8191.8510010064.1067.4174.5784.2134.220100
6Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
82.343.3388.7710010010067.6269.5366.5273.6840.4804.83
7Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauki o Żywności
76.838.3395.5366.3810010053.8873.5450.8173.6890.1708.77
8Politechnika Łódzka
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
55.612.5095.6228.2210033.3367.3943.0981.2957.8953.72028.57
9Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
50.82.5087.4225.4766.6710081.2519.3750.8042.1197.1009.36
10Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Biologiczno-Rolniczy
45.13.3381.1632.6766.6733.3332.4411.5588.2342.1170.9704.07
11Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
41.75.8397.1515.4466.6733.3324.1410.6346.4031.58100012.37

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner