Metodologia
Rozwiń tabelę
2017Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
18%
ELA
12%
Prefe- rencje praco- dawców
18%
Ocena para- metry- czna
8%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
8%
Nadane stopnie nauk.
2%
Publi- kacje
8%
Cyt.
8%
h-index
4%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
5%
PKA wyróż- niająca
4%
Patenty i prawa ochronne
5%
1Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Collegium Medicum Wydział Lekarski
10010.0077.5410010010039.0210010010098.4301.07
2Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
89.910087.8741.7266.6710077.1841.1567.4268.4223.0204.52
3Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
86.079.1795.7719.3010010079.1436.1986.5457.8931.1508.75
4Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
76.91.6710070.7610010029.2821.4889.5647.3735.0806.85
5Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
73.730.0075.2244.3710010061.8423.3139.9442.1116.950100
6Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Wydział Lekarski II
72.51.6779.8552.7010010051.6525.7375.1547.3710000
7Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Wydział Nauk o Zdrowiu
59.01.6777.0734.6710010057.1214.0558.7536.8430.9800.56
8Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
56.843.33048.3010010065.2415.5731.4336.8420.0504.83
9Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
45.61.6785.107.9166.6716.6710021.4079.0363.1622.2100
10Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Wydział Przyrodniczy
39.66.6773.3322.8366.6733.3388.322.669.425.2653.7906.60

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner