Metodologia
Rozwiń tabelę
2017Nazwa uczelni'16WSKOcena przez kadrę akade- micką
18%
ELA
12%
Prefe- rencje praco- dawców
18%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
10%
Nadane stopnie nauk.
2%
Publi- kacje
8%
Cyt.
8%
h-index
4%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
5%
PKA wyróż- niająca
5%
1Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
110010092.7910066.6710077.2592.8453.2888.8954.820
2Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
297.710090.3659.4666.6710073.5391.2593.3110099.870
3Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
679.183.8798.8349.2466.6710020.0171.2434.8966.6736.970
4Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
377.952.1595.4231.4110010071.7910018.9466.6796.070
5Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
774.755.9195.9638.3866.6710072.1767.8732.0866.671000
6Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
472.366.6777.0461.0566.6710075.3338.2727.8755.5646.550
7Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
571.366.6777.0461.0566.6710067.6838.2727.8755.5633.700
8Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Architektury
866.42.6999.8854.471001001008.3080.8133.3352.160
9Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Biologiczno-Rolniczy
1154.71.6191.0518.3466.6766.6748.3025.7710088.8962.850
10Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
953.715.0510015.4666.6766.6769.7925.2746.7255.5691.000
10+Politechnika Białostocka
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
12-4.3085.6525.2566.6766.6743.7911.978.5311.1129.940
10+Uniwersytet Opolski
Wydział Przyrodniczo-Techniczny
13-0018.9333.33100011.6364.6555.5677.180

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner