Metodologia
Rozwiń tabelę
2017Nazwa uczelni'16WSKOcena przez kadrę akade- micką
18%
ELA
12%
Prefe- rencje praco- dawców
18%
Ocena para- metry- czna
8%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
8%
Nadane stopnie nauk.
2%
Publi- kacje
8%
Cyt.
8%
h-index
4%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
5%
PKA wyróż- niająca
4%
Patenty i prawa ochronne
5%
1Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Chemii
110010086.4560.6010010083.9310078.0710088.4610012.55
2Uniwersytet Warszawski
Wydział Biologii
391.770.7386.2810075.0010047.6464.5310095.8380.3304.79
3Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Biologii
286.287.8088.4832.7475.0010095.7362.6685.0887.501001000.68
4Uniwersytet Warszawski
Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska
1575.370.7397.1810000064.5310095.8380.3300
5Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
771.217.0795.2076.9075.0010056.8740.0181.7670.8377.0302.43
6Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
470.443.9084.2563.9375.0010038.1635.4452.1858.3334.041000.44
7Politechnika Wrocławska
Wydział Inżynierii Środowiska
868.229.2792.9866.1975.0010070.7840.5264.2375.0033.57012.72
8Uniwersytet Łódzki
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
1167.434.1595.5241.3175.0010067.3731.8583.3262.5091.0702.06
9Politechnika Łódzka
Wydział Chemiczny
2766.034.1592.5845.2475.0010075.0344.0146.5162.5075.74023.05
10Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Biologicznych/Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
1465.863.4185.8732.3875.0010074.5233.4659.1958.3353.2300
11Politechnika Warszawska
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
2263.621.9596.3575.3650.0010033.0728.4568.4266.6723.6805.29
12Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
661.948.7891.1015.3675.0010040.5844.3839.9154.1773.96045.89
13Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Chemii
2958.614.6399.6825.6075.0010053.3229.1373.2962.5084.0104.15
14Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
1957.421.9586.6249.6475.0010037.2334.1947.6550.0029.8206.37
15Politechnika Śląska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
1157.37.3287.0245.7175.0010077.2440.1555.3562.5040.34011.85
16Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
2156.926.8395.8629.7650.0066.6770.1454.3070.7579.1747.5400
17Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk o Środowisku
553.948.7884.0315.3675.0066.6752.6044.3839.9154.1749.1000.96
18Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
2052.919.5189.7012.3850.0010042.0834.3278.3262.5073.3700.77
19Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Biologiczno-Chemiczny
2849.54.8887.1410.8375.0010035.7010.2691.9441.6773.5503.85
20Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
3547.07.3297.7241.7975.0033.3350.582.8978.7720.8339.0400
21Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
2345.37.3209.2975.0010010021.4764.9462.5095.840100
22Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
3444.37.3293.419.2950.0066.6739.4521.4764.9462.5070.0601.61
23Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
35+43.34.8879.0113.9350.0010033.6711.0154.9037.5078.7804.64
24Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Nauk Biologicznych
35+42.44.8898.0010.9550.0066.6728.068.4649.2637.5084.92016.51
25Uniwersytet Opolski
Wydział Przyrodniczo-Techniczny
35+41.44.8892.3921.0725.00100014.0642.2737.5059.4202.66
26Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
35+40.24.8892.4530.1250.0033.3319.2727.7345.4545.8333.4801.81
27Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Biologiczno-Rolniczy
35+39.52.4486.6820.2450.0066.6727.3110.6149.6337.5048.3803.82
28Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
2639.317.0784.0826.0750.0033.3319.4222.8034.3737.5036.9505.33
29=Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
35+36.54.8884.4916.0750.0066.6705.5555.8633.3318.0206.77
29=Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
35+36.54.8884.1715.4850.0033.3340.4025.5943.9941.6734.58010.54
31Politechnika Białostocka
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
35+34.64.8886.176.1950.0010024.758.8616.4320.8323.0506.14
32Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
35+33.94.881006.0750.0033.3319.4812.0226.5325.0066.4802.17
33Uniwersytet Szczeciński
Wydział Biologii
3030.84.88010.7150.0010031.1716.1457.1645.8356.4700
34Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydział Geograficzno-Biologiczny
35+24.32.4404.6425.0010030.295.5860.3929.1742.9900

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner