Metodologia
Rozwiń tabelę
2017Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
18%
ELA
12%
Prefe- rencje praco- dawców
18%
Ocena para- metry- czna
8%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
8%
Nadane stopnie nauk.
2%
Publi- kacje
8%
Cyt.
8%
h-index
4%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
5%
PKA wyróż- niająca
4%
Patenty i prawa ochronne
5%
1Uniwersytet Warszawski
Wydział Geologii
10091.7196.5010010010039.0010010010053.70034.95
2Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
83.610080.8654.9110010010065.5775.8168.4267.1700
3Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
73.683.9898.8720.2210010035.3948.8453.2855.2631.770100
4Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Nauk o Ziemi
66.531.4986.0455.4610010074.5535.4447.1044.74100024.44
5Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
65.039.2310029.3110010057.7657.4827.2642.1137.8010018.36
6Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
61.145.8689.9739.2966.6710068.4739.8159.9555.2645.9800
7Uniwersytet Szczeciński
Wydział Nauk o Ziemi
22.74.42015.6066.6733.3389.198.6031.3323.6846.3000

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner