Metodologia
Rozwiń tabelę
2017Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
18%
ELA
12%
Prefe- rencje praco- dawców
18%
Ocena para- metry- czna
8%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
8%
Nadane stopnie nauk.
2%
Publi- kacje
8%
Cyt.
8%
h-index
4%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
5%
PKA wyróż- niająca
4%
Patenty i prawa ochronne
5%
1Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
10010085.7596.8910010060.1210060.4795.2470.6802.22
2Uniwersytet Gdański
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
81.254.0010061.2475.0010080.1525.4887.3771.4355.4610011.20
3Uniwersytet Wrocławski
Wydział Biotechnologii
77.047.0074.1110010010066.2628.3456.2661.9040.1403.73
4Uniwersytet Warszawski
Wydział Biologii
72.893.0091.5621.3475.0033.3333.3956.6110010058.3805.11
5Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Nauk o Żywności
68.525.0093.5577.5175.0010047.7925.3338.2252.3824.54078.98
6Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Biologii
64.251.0085.5424.5375.0066.6767.0932.7752.0061.9072.671000.73
7Politechnika Łódzka
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
60.840.0092.6636.2775.0010039.7524.2751.6952.3826.61028.57
8Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
56.329.0087.5333.6050.0066.6749.1638.0581.5385.7134.5500
9Politechnika Gdańska
Wydział Chemiczny
54.729.0088.4629.5275.0033.3310014.4653.3452.3827.1810016.32
10Uniwersytet Łódzki
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
54.617.0082.9118.3175.0010047.2223.5478.0766.6766.1802.20
11Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Lekarski
53.23.0091.3536.5575.0010038.1631.7754.2761.9042.1500
12Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
53.016.0094.4745.9550.0066.6730.6136.2356.0266.6730.6701.60
13Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Biologii i Biotechnologii
51.132.0073.389.0775.0066.6745.2522.3946.3247.6252.081000.96
14Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego
50.78.0074.8918.4075.0010056.3127.3880.0561.9042.8101.83
15Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Technologii Żywności/Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa/Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt/Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
50.115.0077.4038.5975.0010039.8918.4844.3142.8620.0504.83
16Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
48.95.0080.6922.3275.0010058.0726.3254.8561.9035.9102.95
17Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
45.15.0078.166.1375.0010037.8117.0433.3838.1016.950100
18Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Biologii i Biotechnologii
44.712.0071.2518.3150.0010049.5416.0646.2042.8661.9008.57
19Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
44.28.0077.945.0775.0066.6739.8622.0974.7157.1455.9802.59
20=Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Wydział Lekarski II
43.420.00018.4075.0010031.5831.0362.1652.3810000
20=Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Wydział Lekarsko - Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej
43.42.0078.868.0975.0066.6719.2418.8776.1266.6748.3108.01
22Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
42.73.0075.9836.5550.0033.3329.4931.7754.2761.9053.3200.82
23Uniwersytet Szczeciński
Wydział Biologii
36.26.0090.0018.3150.0033.3321.859.4646.7333.3341.0300
24Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
35.71.0087.084.0150.0066.6718.4311.8243.9733.3350.9205.87
25Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
33.72.0080.1427.5650.0033.3323.605.5820.7319.0557.2404.95
26Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Nauk Biologicznych
32.72.0078.7917.2550.0016.6719.665.7837.5928.5761.71017.60
27Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wydział Nauk Przyrodniczych
31.52.0076.0712.2750.0016.6703.0251.8319.0580.2500
28Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
30.32.0083.966.0550.0033.3314.247.4925.9323.8149.54012.37
29Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
29.42.0086.739.1650.0016.675.092.1433.1223.8145.81010.27
30Uniwersytet Opolski
Wydział Przyrodniczo-Techniczny
28.72.0084.6015.2125.0033.3309.4722.0328.5743.1802.83

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner