Metodologia
Rozwiń tabelę
2017Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
18%
ELA
12%
Prefe- rencje praco- dawców
18%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
10%
Nadane stopnie nauk.
2%
Publi- kacje
8%
Cyt.
8%
h-index
4%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
5%
PKA wyróż- niająca
5%
1Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Collegium Medicum Wydział Nauk o Zdrowiu
10010088.9287.6110010035.5586.7979.9510072.76100
2Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wydział Nauki o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa, Oddziałem Zdrowia Publicznego, Oddziałem Dietetyki
91.781.0890.9010010010039.1410072.5076.4748.780
3Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wydział Nauk o Zdrowiu
73.322.9710049.3210010054.9794.1566.0685.2989.480
4Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Wydział Nauk o Zdrowiu
69.733.7891.4638.3610010057.1245.5810061.7685.750
5=Gdański Uniwersytet Medyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej
69.435.1478.3542.5310010045.9957.1583.8167.651000
5=Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Wydział Nauk o Zdrowiu
69.451.3595.4943.9266.6710044.4574.4854.3061.7685.960
7Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
60.422.9780.8536.9466.6766.6710068.1290.0188.2461.480
8Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Wydział Nauk o Zdrowiu
55.89.4683.9124.6210066.6739.5880.6156.0373.5366.040
9Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Nauk o Zdrowiu
54.214.8676.6634.2366.6710040.5462.8828.9255.8885.910
10Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Nauk o Zdrowiu
52.212.1692.6724.6266.6710045.4443.0141.5852.9467.300
11Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
44.68.1175.1825.9866.6710027.908.4049.8629.4148.890
12=Politechnika Częstochowska
Wydział Zarządzania
40.92.7070.9717.7666.6710060.042.4646.6414.7152.980
12=Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Medyczny
40.94.0577.0525.9866.6766.6719.389.3651.9829.4156.900
14Uniwersytet Szczeciński
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
37.92.7069.5535.5966.6766.67011.8730.7926.4730.360

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner