Metodologia
Rozwiń tabelę
2017Nazwa uczelni'16WSKOcena przez kadrę akade- micką
18%
ELA
12%
Prefe- rencje praco- dawców
18%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
10%
Nadane stopnie nauk.
2%
Publi- kacje
8%
Cyt.
8%
h-index
4%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
5%
PKA wyróż- niająca
5%
1Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Wydział Wychowania Fizycznego
110010080.8510066.6710068.2713.8153.4738.8935.350
2Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
592.639.2988.0845.8410010024.6094.7510088.8931.770
3Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Wydział Wychowania Fizycznego
376.767.8687.6939.9966.671001007.3051.9733.3318.120
4Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
975.114.2981.9823.3010010040.1632.4968.7450.0037.80100
5Uniwersytet Łódzki
Wydział Nauk Geograficznych
1274.314.2986.5927.2766.6710027.9768.1699.7594.4430.800
6Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
1366.210.7192.1215.9966.6710064.1853.3076.5272.2216.580
7Uniwersytet Szczeciński
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług/Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
465.93.5787.5527.2766.6710044.2920.6955.1438.8929.98100
8Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Nauk o Ziemi/Wydział Nauk Społecznych
-64.939.290010010051.8250.0592.7661.111000
9Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk o Środowisku
764.17.1475.6939.6710016.6755.3678.8855.1966.6754.520
10Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
15+63.17.1493.3614.5510010049.824.0676.8022.2244.660
11Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Wydział Turystyki i Rekreacji
662.832.1481.6850.1966.6766.6704.9364.0222.2222.620
12Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Nauk o Ziemi
15+62.37.14032.3766.6710069.9210074.0610040.660
13Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Zarządzania
15+60.77.1487.1915.9910010055.054.8574.7827.7815.430
14Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
15+59.67.1476.1015.9966.6710040.7234.4073.1950.0035.440
15Uniwersytet Szczeciński
Wydział Nauk o Ziemi
859.13.5778.2627.2766.6710062.0020.6955.1438.8946.300
16Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Agrobioinżynierii
15+55.97.1474.0922.9266.6710016.6529.8445.1038.8933.430
17Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Wydział Finansów i Zarządzania
15+39.87.141009.8266.6766.6700009.040
18Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydział Geograficzno-Biologiczny
15+36.97.14014.5533.3310031.875.7561.4927.7847.740

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner