Metodologia
Rozwiń tabelę
2017Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
18%
ELA
12%
Prefe- rencje praco- dawców
18%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
10%
Nadane stopnie nauk.
2%
Publi- kacje
8%
Cyt.
8%
h-index
4%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
5%
PKA wyróż- niająca
5%
1Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wydział Nauki o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa, Oddziałem Zdrowia Publicznego, Oddziałem Dietetyki
10098.0810010010010043.6371.6470.0175.0048.78100
2Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Collegium Medicum Wydział Nauk o Zdrowiu
99.710081.2080.2210010039.6310079.9910072.76100
3Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wydział Nauk o Zdrowiu
77.130.7784.6854.1710010061.2865.4963.6077.7889.48100
4Gdański Uniwersytet Medyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej
76.955.7797.1324.6010010051.2741.4681.9961.11100100
5Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Wydział Nauk o Zdrowiu
73.136.5485.1232.9810010063.6731.4910055.5685.75100
6Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Wydział Nauk o Zdrowiu
67.850.0090.7819.7266.6710049.5458.3449.1055.5685.96100
7Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Wydział Nauk o Zdrowiu
64.519.2384.6438.6710066.6744.1255.1257.2069.4466.04100
8Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
61.715.3885.4918.9966.6710055.8647.9982.9377.7858.53100
9Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Wydział Nauk o Zdrowiu
61.19.6298.9915.5210010010025.7543.3947.2286.20100
10Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Nauk o Zdrowiu
55.29.6290.5413.3766.6710045.1944.0528.8952.7885.91100
11Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Nauk o Zdrowiu
51.73.8591.755.6066.6710050.6529.5944.0750.0067.30100
12Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
47.73.8591.5513.4366.6710031.105.1837.1822.2248.89100
13Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Medyczny
46.35.7796.2111.2766.6766.6721.606.0252.1922.2256.90100

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner