Metodologia
Rozwiń tabelę
2017Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
18%
ELA
12%
Prefe- rencje praco- dawców
18%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
10%
Nadane stopnie nauk.
2%
Publi- kacje
8%
Cyt.
8%
h-index
4%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
5%
PKA wyróż- niająca
5%
1Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Collegium Medicum Wydział Nauk o Zdrowiu
10010093.6480.2210010039.6383.8085.2310063.41100
2Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wydział Nauki o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa, Oddziałem Zdrowia Publicznego, Oddziałem Dietetyki
99.898.0898.2510010010043.6310071.5282.8642.5250.00
3Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wydział Nauk o Zdrowiu
77.630.7792.7454.1710010061.2892.1165.3482.8677.9850.00
4Gdański Uniwersytet Medyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej
75.955.7710024.6010010051.2757.6884.9465.7187.1550.00
5Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Wydział Nauk o Zdrowiu
74.336.5488.6432.9810010063.6742.9910060.0074.73100
6Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Wydział Nauk o Zdrowiu
68.050.0099.8019.7266.6710049.5479.3350.7562.8674.9150.00
7Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Wydział Nauk o Zdrowiu
64.519.2393.5438.6710066.6744.1275.3057.4074.2957.5550.00
8Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
60.815.3887.3318.9966.6710055.8666.9483.0682.8651.0150.00
9Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Wydział Nauk o Zdrowiu
58.59.6295.8615.5210010010035.6144.1051.4375.1250.00
10Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Nauk o Zdrowiu
53.09.6287.3513.3766.6710045.1960.1229.3354.2974.8750.00
11Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Medycznych
50.63.8598.1911.2966.6710021.4229.3934.5834.2910050.00
12Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Nauk o Zdrowiu
49.93.8593.705.6066.6710050.6541.2944.6151.4358.6550.00
13Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
44.83.8590.9313.4366.6710031.106.9037.2122.8642.6150.00
14Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Medyczny
43.65.7797.3011.2766.6766.6721.609.1952.0422.8649.5950.00

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner