Metodologia
Rozwiń tabelę
2017Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
18%
ELA
12%
Prefe- rencje praco- dawców
18%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
10%
Nadane stopnie nauk.
2%
Publi- kacje
8%
Cyt.
8%
h-index
4%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
5%
PKA wyróż- niająca
5%
1Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Collegium Medicum Wydział Farmaceutyczny
10010095.1710075.0010063.4991.3482.501001000
2Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wydział Farmaceutyczny
71.422.9790.8956.3075.0010027.6410067.5285.2970.670
3Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
71.033.7885.1343.7910010094.4947.2410058.8260.290
4Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
67.922.9781.7842.1675.0010010071.8486.2085.2968.600
5Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
60.414.8610039.0775.0010065.5361.8927.1252.9481.810
6Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Farmaceutyczny
54.112.1691.8328.1175.0010013.2846.0041.8952.9460.320
7Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Wydział Nauk o Zdrowiu
52.89.4695.4415.6875.0010094.4637.1545.6352.9459.490
8Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Wydział Fizjoterapii
42.02.7085.9821.7750.0010085.546.4630.0520.5944.160

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner