Metodologia
Rozwiń tabelę
2017Nazwa uczelni'16WSKOcena przez kadrę akade- micką
18%
ELA
12%
Prefe- rencje praco- dawców
18%
Ocena para- metry- czna
9%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
8%
Nadane stopnie nauk.
2%
Publi- kacje
5%
Cyt.
4%
h-index
2%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
5%
PKA wyróż- niająca
4%
Patenty i prawa ochronne
3%
Egzamin zawo- dowy
10%
1Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wydział Lekarsko-Dentystyczny
110010093.2210066.6710026.3110072.3476.4762.0600100
2Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Collegium Medicum Wydział Lekarski
299.482.6793.5083.9910010050.0986.3882.3710098.43013.6495.55
3Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wydział Lekarski
382.046.6796.4449.7510010010093.9269.3985.2961.7002.1488.01
4Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Wydział Lekarski II
477.642.6787.6445.5510010066.2973.5954.3658.821000086.18
5Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
561.424.00053.2766.6710058.9680.8057.7776.4767.38010084.16
6Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
674.821.3310045.5510010053.6745.5610058.8281.5107.9391.38
7Gdański Uniwersytet Medyczny
Wydział Lekarski
874.014.6799.3550.2510010097.0357.4487.2367.6554.03012.8089.90
8Uniwersytet Medyczny w Lublinie
I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
1059.214.6799.3414.1866.6710072.9957.8528.1952.9470.09034.6276.47
9Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
956.28.0095.227.6866.6710061.0437.6247.2252.9485.58016.0783.08
10Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
768.55.3397.0125.4110010091.0066.8088.8085.2955.30054.9786.97

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner