Metodologia
Rozwiń tabelę
2017Nazwa uczelni'16WSKOcena przez kadrę akade- micką
18%
ELA
12%
Prefe- rencje praco- dawców
18%
Ocena para- metry- czna
8%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
8%
Nadane stopnie nauk.
2%
Publi- kacje
8%
Cyt.
8%
h-index
4%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
5%
PKA wyróż- niająca
4%
Patenty i prawa ochronne
5%
1Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Collegium Medicum Wydział Farmaceutyczny
110010093.4210075.0010063.4910090.08100100014.08
2Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
186.652.2992.3999.3275.0010052.6397.8473.7683.7896.3507.84
3Gdański Uniwersytet Medyczny
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
471.447.7110025.9410010059.7563.1982.2670.2791.25017.88
4Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
570.526.8096.3264.9275.0010030.8376.7758.4081.0867.02030.70
5Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wydział Farmaceutyczny
669.228.7694.9245.1375.0010027.6494.8677.9091.8970.6703.10
6Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
368.941.1896.8426.7610010094.4945.9810062.1660.29026.32
7Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Wydział Farmaceutyczny
767.043.1495.9030.5675.0010037.3075.9656.2870.2779.49033.97
8Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
963.121.5797.4822.8975.0010065.5366.6738.5664.8681.810100
9Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
862.715.6997.1725.1675.0010010070.0484.2783.7868.60013.24
10Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Farmaceutyczny
1047.12.6198.9921.3975.0066.6713.2839.4248.3554.0560.32023.58

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner