Metodologia
Rozwiń tabelę
2017Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
18%
ELA
12%
Prefe- rencje praco- dawców
18%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
10%
Nadane stopnie nauk.
2%
Publi- kacje
8%
Cyt.
8%
h-index
4%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
5%
PKA wyróż- niająca
5%
1Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Collegium Medicum Wydział Farmaceutyczny
10010093.6187.6175.0010063.4985.5480.081001000
2Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
98.781.0810010075.0010052.6310072.0478.7996.350
3Gdański Uniwersytet Medyczny
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
74.135.1483.2242.5310010059.7558.7782.9266.6791.250
4Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Wydział Farmaceutyczny
73.651.3597.6243.9275.0010037.3072.4151.2857.5879.490
5Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wydział Farmaceutyczny
72.322.9795.9449.3275.0010027.6492.5366.3684.8570.670
6Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
72.033.7883.3038.3610010094.4944.9910060.6160.290
7Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
70.222.9790.1536.9475.0010010067.4686.4587.8868.600
8Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
59.714.8687.9834.2375.0010065.5358.5326.9654.5581.810
9Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Farmaceutyczny
54.812.1689.8424.6275.0010013.2843.0241.4754.5560.320
10Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Wydział Lekarsko - Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej
49.59.4687.7513.7475.0066.6733.1234.4444.6551.5292.290
11Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
48.39.46024.6275.0010030.8380.7655.7075.7667.020

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner