Metodologia
Rozwiń tabelę
2017Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
18%
ELA
12%
Prefe- rencje praco- dawców
18%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
10%
Nadane stopnie nauk.
2%
Publi- kacje
8%
Cyt.
8%
h-index
4%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
5%
PKA wyróż- niająca
5%
1Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Wydział Teologii
10093.2684.3210010010067.8931.7579.1450.0078.750
2Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Teologiczny
83.359.5598.5312.8510010025.4310010010044.010
3Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Teologiczny
79.910088.407.0210010010032.4885.0050.0030.350
4Uniwersytet Opolski
Wydział Teologiczny
77.147.1910041.4666.6710011.1212.4185.0033.3371.29100
5Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Teologiczny
76.642.7094.2165.3110010047.4343.5037.3233.3352.040
6Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Wydział Teologiczny
58.561.8095.309.9366.6710065.223.2828.3316.6738.460
7Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Teologiczny
56.338.2079.3414.5766.671007.9921.1754.0933.3348.380
8Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Wydział Teologiczny
52.92.2587.4555.3866.6710017.260001000
9Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Teologii
48.95.6296.484.6410010024.4615.5517.8916.6748.410
10Uniwersytet Szczeciński
Wydział Teologiczny
47.73.3783.487.0266.671007.2513.5077.9233.3327.170
11Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie
Sekcja św. Andrzeja Boboli - Collegium Bobolanum
43.726.9791.7137.36010015.0500050.100
12Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie
43.061.8009.9310066.679.783.2828.3316.6738.210
13Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie
Sekcja św. Jana Chrzciciela
41.726.9793.3837.3601005.7500018.280
14Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
40.938.2096.208.21010040.1800049.030

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner