Metodologia
Rozwiń tabelę
2017Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
18%
ELA
12%
Prefe- rencje praco- dawców
18%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
10%
Nadane stopnie nauk.
2%
Publi- kacje
8%
Cyt.
8%
h-index
4%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
5%
PKA wyróż- niająca
5%
1Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Polonistyki
10010050.7010010010050.7568.7235.1190.9131.620
2Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Filologiczny
99.910010010050.0010018.2668.7235.1190.9125.350
3Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
98.410076.8910050.0066.6732.6068.7235.1190.9117.42100
4Uniwersytet Warszawski
Wydział Polonistyki
93.675.5165.9495.7575.0010038.6510022.5090.9125.830
5Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Filozoficzny
89.310061.7210075.0033.3348.6068.7235.1190.9125.980
6Uniwersytet Warszawski
Wydział "Artes Liberales"
87.575.51095.7575.0010028.9010022.5090.9193.760
7Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Społecznych
78.293.8871.3332.4975.0010035.7551.8724.7872.7327.270
8Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
74.652.0481.8250.8510010024.3133.4827.4454.5524.990
9SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
69.820.4183.9020.8550.0010042.7233.4095.2110016.75100
10Uniwersytet Łódzki
Wydział Filologiczny
56.641.8477.1323.6250.0010032.1827.1318.7045.4523.450
11Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Socjologiczno-Historyczny
53.42.0473.0014.0150.0010050.587.8410063.6440.970
12Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Filologiczny
52.712.2471.9431.4875.0010021.1921.4118.0236.3626.580
13Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Filologiczny
51.517.3570.2924.4275.0010043.819.7417.9236.3628.630
14Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Wydział Filozofii
48.48.1672.2022.7675.0033.331007.8432.5045.451000
15Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczny
47.611.2272.4120.9750.0010029.1422.3120.5245.4522.500
16Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Nauk Humanistycznych
47.16.1270.6333.4150.0010011.4513.7325.0027.2721.940
17Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Humanistyczny
44.710.2066.9032.4350.0010024.958.122.089.0936.600
18Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wydział Humanistyczny
43.62.0474.5710.5350.0010024.344.3550.0027.2726.000
19Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
43.17.1479.7141.2150.0016.675.576.6055.0045.4523.840
20Uniwersytet Szczeciński
Wydział Filologiczny
40.42.0468.7616.5150.0010020.8015.3414.3927.279.640
21Uniwersytet Opolski
Wydział Filologiczny
40.12.0463.5118.3950.0010023.703.7317.5018.1830.530
22Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Filologiczny
35.82.0460.5114.8550.0066.6718.134.2835.2318.1823.470
23Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydział Filologiczny
34.02.04018.4850.0010020.454.9745.9745.4520.340
24Akademia Ignatianum w Krakowie
Wydział Filozoficzny
31.18.1664.126.1350.0066.672.940.160035.720

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner