Metodologia
Rozwiń tabelę
2017Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
18%
ELA
12%
Prefe- rencje praco- dawców
18%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
10%
Nadane stopnie nauk.
2%
Publi- kacje
8%
Cyt.
8%
h-index
4%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
5%
PKA wyróż- niająca
5%
1Uniwersytet Warszawski
Wydział Historyczny
10080.2785.0999.1510010076.0410036.5181.8255.380
2Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Historyczny
99.610080.0110075.0010051.1265.4568.7310036.620
3=Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Historyczny
81.367.2081.1751.9610010062.5649.6844.7272.7358.730
3=Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
81.350.4090.1483.0010010037.7633.0249.7054.5528.660
5Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Nauk Historycznych
58.330.6779.9715.9575.0010010021.5749.3545.4544.920
6Uniwersytet Łódzki
Wydział Filozoficzno-Historyczny
51.26.6783.1330.0950.0010075.1423.4526.8036.3657.310
7Uniwersytet Gdański
Wydział Historyczny
49.913.8782.915.0675.0010035.1417.4350.0045.4532.560
8Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydział Humanistyczny
49.85.8796.528.9850.0010037.613.4591.1545.4518.690
9Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wydział Humanistyczny
48.70.5384.7913.9450.0010037.813.7910027.2729.820
10Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Socjologiczno-Historyczny
47.38.2775.439.9350.0010078.564.3070.0027.2746.990
11Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Wydział Nauk Humanistycznych
47.24.2775.6614.9050.0010079.277.8854.3645.4545.960
12Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Nauk Społecznych
46.13.4763.6736.9650.0010077.199.9131.8236.3621.640
13Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Humanistyczny
45.51.3382.149.1850.0010049.292.5765.6327.2750.900
14Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
44.95.8781.648.9850.0010081.9012.2749.3627.2724.530
15Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Humanistyczny
43.63.7377.895.0650.0010073.945.3856.4527.2737.740
16Uniwersytet Szczeciński
Wydział Humanistyczny
41.95.0786.956.9750.0010068.3014.1925.2927.2713.600
17Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Humanistyczny
40.410.6771.8815.9550.0010038.768.594.569.0941.980
18Uniwersytet Opolski
Wydział Nauk Społecznych
39.51.3377.2312.9950.0010025.563.0332.2418.1821.790
19Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Humanistyczny
38.81.8775.205.0650.0010030.121.8929.1718.1846.030
20Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego
38.71.0778.134.9750.0010042.490001000
21Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Historyczno-Socjologiczny
38.22.1368.365.0675.0010038.273.119.219.0937.030
22Akademia Pomorska w Słupsku
Wydział Filologiczno-Historyczny
35.30.5310014.0450.0066.6713.011.210037.980
23Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Wydział Filologiczno-Historyczny
33.81.6067.849.9350.0010019.480.120034.300
24Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Wydział Humanistyczny
31.10.5381.545.0650.0066.6711.751.067.299.0929.820

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner