Metodologia
Rozwiń tabelę
2017Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
18%
ELA
12%
Prefe- rencje praco- dawców
18%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
10%
Nadane stopnie nauk.
2%
Publi- kacje
8%
Cyt.
8%
h-index
4%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
5%
PKA wyróż- niająca
5%
1Uniwersytet Warszawski
Wydział Lingwistyki Stosowanej
10010094.1310075.0010035.5910019.6290.9160.690
2Uniwersytet Warszawski
Wydział Neofilologii
97.910089.4110050.0010010010019.6290.9162.100
3=Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Filologiczny
93.6283.4710098.7650.0010033.2960.6634.4310057.130
3=Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Anglistyki
92.596.7792.6259.6075.0010041.2169.7423.2772.7353.77100
4Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Neofilologii
89.896.7794.9359.6050.0010025.9769.7423.2772.7360.61100
5Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
88.896.7778.2159.6010010046.9069.7423.2772.7374.650
6Uniwersytet Warszawski
Wydział Polonistyki
86.9100010075.0010070.4710019.6290.9158.210
8Uniwersytet Wrocławski
Wydział Filologiczny
69.252.0296.3819.5375.0010048.4321.8031.3654.5544.86100
9SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
58.96.4590.2420.2150.0010077.8825.6910010037.750
10Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Filologiczny
55.013.7195.0034.7175.0010038.6315.6115.2927.2759.890
11Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Filologiczny
54.532.6682.8411.9575.0010079.8723.3011.5536.3664.520
12=Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Wydział Nauk Humanistycznych
51.06.4591.7815.9050.0010093.049.3534.2445.4590.290
12=Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczny
51.016.9486.6326.7850.0010053.1317.1420.7045.4550.690
14Uniwersytet Łódzki
Wydział Filologiczny
50.226.6183.7111.9350.0010058.6724.6718.4045.4552.840
15Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Humanistyczny
47.524.6085.1410.5050.0010045.4911.757.6118.1882.470
16Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wydział Humanistyczny
43.22.0297.789.0350.0010044.386.6219.3318.1858.590
17Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Filologiczny
42.64.0382.734.3550.0010046.623.3936.3027.2764.250
18Uniwersytet Opolski
Wydział Filologiczny
42.22.8292.426.8850.0010043.217.4312.8318.1868.800
19Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Humanistyczny
42.10.8180.685.4750.0010086.797.0218.5327.2774.150
20Uniwersytet Szczeciński
Wydział Filologiczny
38.50.4088.482.8850.0010037.9212.1517.1927.2721.730
21Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Humanistyczny
38.23.2382.865.4150.0066.6757.862.9411.5518.181000
22Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Humanistyczny
36.52.4291.472.9050.0066.6735.364.363.749.0990.420
23Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Nauk Humanistycznych
33.52.42031.8350.0010020.886.5720.8927.2749.450
24Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Filologiczny
33.42.4281.565.0950.0066.6733.056.063.899.0952.900
25Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Wydział Filologiczno-Historyczny
33.30.4079.7411.2050.0066.6722.870.570067.380
26Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Wydział Humanistyczno-Społeczny
32.80.8179.346.5050.0066.678.422.5111.219.0953.650
27Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydział Filologiczny
31.64.8408.7050.0010037.295.8938.4845.4545.840
28Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wydział Neofilologii
31.21.611002.88066.67000020.09100
29Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Wydział Humanistyczny
29.10.8187.908.6850.0033.3313.800.260058.580
30Akademia Pomorska w Słupsku
Wydział Filologiczno-Historyczny
23.40.40012.6550.0066.6715.281.117.949.0974.610

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner