Metodologia
Rozwiń tabelę
2017Nazwa uczelni'16WSKOcena przez kadrę akade- micką
18%
ELA
12%
Prefe- rencje praco- dawców
18%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
10%
Nadane stopnie nauk.
2%
Publi- kacje
8%
Cyt.
8%
h-index
4%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
5%
PKA wyróż- niająca
5%
1Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
110010010010010010053.4334.5017.3654.5540.330
2Uniwersytet Warszawski
Wydział Zarządzania
296.055.8796.2683.8088.2410054.4110028.2110019.6750.00
3Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
378.535.6890.0779.7988.2410063.4521.9020.3145.4527.1750.00
4Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydział Zarządzania
469.366.2087.1410.7488.2410080.0320.9021.6145.4523.4650.00
5Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Wydział Zarządzania
667.533.8081.0430.6388.2410050.4120.3935.0363.6432.4550.00
6Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Zarządzania
765.215.4989.0539.1488.2466.6723.4642.7268.0190.9130.330
7Politechnika Wrocławska
Wydział Informatyki i Zarządzania
1964.710.3383.9118.8558.8210048.4470.5456.4710025.2850.00
8Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów
963.747.4298.5712.9988.2410091.3023.7012.9745.4524.430
9Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Nauk Ekonomicznych
1361.847.4289.9912.9988.2410070.1423.7012.9745.4523.110
10Uniwersytet Łódzki
Wydział Zarządzania
2460.512.6883.0127.9988.2410010031.3814.5645.4514.3450.00
11Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Zarządzania
1460.145.0786.1420.7788.2410059.2921.237.9027.2718.310
12Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
1059.334.2785.5120.7988.2466.6731.9941.0413.6245.4518.8050.00
13Politechnika Warszawska
Wydział Zarządzania
1159.216.4385.7719.1758.8210026.8760.4740.6390.9119.070
14Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
856.747.4282.6812.9988.2433.3353.6523.7012.9745.4553.0050.00
15Politechnika Łódzka
Wydział Organizacji i Zarządzania
2055.73.7688.6234.3258.8266.6732.1577.5629.0072.7320.540
16=Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Prawa i Administracji
1852.89.3987.7121.2588.2433.3358.7348.8540.7181.8221.670
16=Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2952.84.6984.1419.6558.8210043.7532.5622.3145.4518.7550.00
18Politechnika Gdańska
Wydział Zarządzania i Ekonomii
35+50.82.3594.4511.3158.8210051.8412.4128.4345.4521.3050.00
19Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Wydział Nauk Stosowanych
35+50.41.4196.677.7088.2410034.692.005.139.096.90100
20Uniwersytet Szczeciński
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2149.69.3981.1411.7988.2410052.7719.008.5327.2733.120
21Politechnika Śląska
Wydział Organizacji i Zarządzania
3048.62.3582.1912.4358.8210030.9719.5032.5154.5545.490
22Politechnika Częstochowska
Wydział Zarządzania
35+48.03.7675.0610.4358.8210059.3618.4339.4454.5534.710
23Politechnika Białostocka
Wydział Zarządzania
-46.80.9472.809.9458.8266.67015.1210063.6425.080
24=Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Ekonomii i Zarządzania
35+41.30.9481.5014.3558.8266.67013.5441.0736.3621.680
24=Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Wydział Zarządzania
35+41.30.9482.683.6158.8266.6700.2541.079.091000
26Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Ekonomiczny
35+40.81.4167.2915.3158.8266.6715.3814.8841.3963.6412.080
27Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
35+39.88.9285.0530.1558.8233.3369.125.759.5818.1819.670
28Uniwersytet Szczeciński
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
2539.79.3976.5611.7958.8233.3347.6919.008.5327.2735.5850.00
29Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Ekonomicznych
35+36.62.8275.3920.0558.8233.3316.3116.8018.1936.3627.130
30Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Wydział Cybernetyki
35+33.20.9479.2514.2758.8233.3316.582.7720.549.0933.140
30+Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
35+-0.94023.3429.4116.675.820.420019.150
30+Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania
35+-0.9470.8612.9158.8216.6723.511.4317.119.0924.780
30+Uniwersytet Opolski
Wydział Ekonomiczny
35+-0.4764.8324.2258.8216.6702.071.479.0929.270
30+Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Ekonomii i Zarządzania
35+-0.9472.9314.6058.8233.3346.534.5010.7118.1819.060
30+Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wydział Finansów i Bankowości
--0.9494.132.81016.6701.2632.8618.1811.030
30+Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Wydział Finansów i Zarządzania
35+-3.7694.345.6158.8216.6700.340010.730

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner