Metodologia
Rozwiń tabelę
2017Nazwa uczelni'16WSKOcena przez kadrę akade- micką
18%
ELA
12%
Prefe- rencje praco- dawców
18%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
10%
Nadane stopnie nauk.
2%
Publi- kacje
8%
Cyt.
8%
h-index
4%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
5%
PKA wyróż- niająca
5%
1Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
110010098.1910085.0010046.6454.8149.4566.67100100
2Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Ekonomicznych
394.871.6110088.6010010010010064.2910072.430
3Uniwersytet Warszawski
Wydział Zarządzania
288.271.6191.0388.6075.0010047.5010064.2910048.780
4Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
474.444.4986.1384.2975.0010055.3927.7865.8366.6767.360
5Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydział Ekonomii
562.470.7685.9017.4175.0010068.6318.4833.5755.5671.600
6Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydział Zarządzania
661.870.7687.4317.4175.0010069.8618.4833.5755.5658.160
7Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów
1161.344.0789.5619.2875.0010079.7015.9226.9233.3360.58100
8Uniwersytet Łódzki
Wydział Zarządzania
1057.615.6888.2535.5175.0010087.2933.5017.3722.2235.57100
9Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Finansów i Prawa
954.854.6687.3522.3075.0010045.4919.159.1822.2248.580
10Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Nauk Ekonomicznych
1454.744.0787.1519.2875.0010061.2215.9226.9233.3357.310
11=Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Wydział Finansów i Ubezpieczeń
753.618.6482.6225.9450.0010028.2313.2010055.5650.120
11=Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Zarządzania
-53.654.6678.5622.3075.0010051.7519.159.1822.2245.410
13Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
852.315.6883.4535.5175.0010036.4833.5017.3722.2273.780
14Uniwersytet Szczeciński
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
1551.34.6676.6814.4350.0010041.6321.9647.7744.4488.22100
15Uniwersytet Szczeciński
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
1649.04.6682.3914.4375.0010046.0721.9647.7744.4482.130
16Uniwersytet Gdański
Wydział Zarządzania
1248.018.6487.7018.0550.0010031.1518.3542.5644.4458.450
17Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
1347.90.4283.8921.6850.0010038.2023.3229.8022.2246.48100
18Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
1841.64.6683.7427.7150.0010060.345.1715.9411.1148.780
19Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Ekonomiczny
1741.12.1274.0422.2750.0010013.436.153.4611.1129.96100
20Politechnika Częstochowska
Wydział Zarządzania
2035.90.4267.987.2450.0010051.822.8513.9811.1186.070
21Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
20+30.80.4290.9525.3025.0066.675.0800047.480
22Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Wydział Finansów i Zarządzania
20+29.55.0884.4210.8450.0066.6700.110026.610
23Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wydział Finansów i Bankowości
-22.71.6989.574.76066.6700.670027.360

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner