Metodologia
Rozwiń tabelę
2017Nazwa uczelni'16WSKOcena przez kadrę akade- micką
18%
ELA
12%
Prefe- rencje praco- dawców
18%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
10%
Nadane stopnie nauk.
2%
Publi- kacje
8%
Cyt.
8%
h-index
4%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
5%
PKA wyróż- niająca
5%
1Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
110010010010085.0010044.6057.654.5380.0076.090
2Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Ekonomicznych
294.275.0098.5468.6310010095.631004.7610055.110
3Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydział Ekonomii
379.176.2389.1871.0675.0010065.6223.391.5650.0054.480
4Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
564.851.8585.9231.3275.0010044.7917.601.6730.001000
5Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
762.054.6387.6237.8275.0010013.9516.741.1430.0033.390
6Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Nauk Ekonomicznych
661.551.8585.3431.3275.0010058.5517.601.6730.0043.610
7Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
860.738.2791.0523.6675.0066.6726.7029.872.8050.0035.47100
8Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
459.133.3391.6027.3875.0010052.9719.753.3650.0051.250
9Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Wydział Ekonomii
953.312.0479.3437.6475.0010027.999.946.1440.0058.210
10Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
1050.817.2880.2419.4575.0010034.8927.601.0720.0056.140
11Uniwersytet Szczeciński
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
1249.76.4874.957.4550.0010039.8124.722.4440.0067.13100
12Uniwersytet Szczeciński
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
1147.16.4880.197.4575.0010044.0524.722.4440.0062.490
13Uniwersytet Gdański
Wydział Ekonomiczny
1846.614.8185.6116.9750.0010040.4114.102.0040.0045.270
14Uniwersytet Wrocławski
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
1544.06.7979.3512.4350.0010060.7415.643.8550.0043.750
15Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
1841.13.4077.3112.9150.0010036.5218.342.6030.0035.370
16=Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
2641.06.7987.207.5750.0010057.705.892.1620.0037.110
16=Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Ekonomiczno-Społeczny
2141.03.0981.527.9150.001009.594.613.7020.0081.830
18Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Ekonomicznych
3039.80.9378.3710.8450.0010013.619.154.2030.0051.180
19Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Ekonomii i Zarządzania
2936.81.2380.616.0150.0010038.842.720.8710.0035.960
20Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
2335.21.5478.572.7750.0066.6718.232.436.3520.0083.240
21=Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Wydział Nauk Społecznych
1435.12.4775.154.9775.0033.331003.353.2720.0066.750
21=Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Ekonomiczny
3335.14.0170.418.4050.0010012.844.660.1010.0022.800
21=Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Ekonomiczny
2435.10.3181.945.5350.0066.6712.842.561.3510.0086.080
24Politechnika Świętokrzyska
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
2034.80.9371.475.8350.0016.6700.2410010.0054.810
25Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Ekonomii
2734.71.5473.7812.4450.0066.6705.592.0130.0053.700
26Uniwersytet Opolski
Wydział Ekonomiczny
3531.30.6278.873.7650.0066.6702.020055.220
27=Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania
3430.70.6270.503.6050.0066.6719.631.083.7010.0046.750
27=Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
3130.70.6273.342.0850.0066.6712.441.211.2310.0050.950
29Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
1629.91.5468.845.9850.0033.3318.371.853.7010.0091.870
30Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
-29.40.3183.077.0425.0066.674.861.056.1710.0036.130
31Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Ekonomii i Zarządzania
2827.41.2374.242.6050.0016.6705.3417.7840.0040.900
32Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Wydział Administracji i Nauk Społecznych
-24.20.3179.230.6850.0016.6710.623.193.0920.0026.740

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner