Rozwiń tabelę
2016Nazwa uczelni'15'14'13'12WSKPrestiż
27%
Innowa- cyjność
9%
Poten- cjał nauk.
15%
Efekty- wność nauk.
25%
Warunki kształ- cenia
9%
Umiędzy- narodo- wienie
15%
80+Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi80+80+8284-7.871.5814.4221.0128.206.19
80+Akademia Ignatianum w Krakowie80+80+8082-8.600.9155.6828.1735.964.67
80+Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni71-8071-807985-10.446.9058.3740.0822.884.28
80+Akademia Morska w Gdyni71-8071-807781-12.833.7259.7634.6628.865.97
80+Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku80+80+8186-8.262.6438.7436.4718.823.35
80+Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach-----5.312.5958.4250.2917.032.20
80+Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu80+80+7676-5.041.1052.7033.3124.485.25
80+Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach80+80+-79-12.080.8116.535.0240.5038.12
80+Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu-----2.173.4751.908.2312.5912.55
80+Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu-----1.660.5421.6819.0018.9310.68
Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna