Rozwiń tabelę
2016Nazwa uczelni'15'14'13'12WSKPrestiż
27%
Innowa- cyjność
9%
Poten- cjał nauk.
15%
Efekty- wność nauk.
25%
Warunki kształ- cenia
9%
Umiędzy- narodo- wienie
15%
71-80Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie71-8061-706775-17.002.5359.3543.8430.984.54
71-80Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie80+71-806967-20.541.5357.6438.9518.861.64
71-80Akademia Pomorska w Słupsku61-7061-707078-16.120.8447.8239.2350.3413.08
71-80Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej71-8071-807368-14.719.1656.9143.8928.1111.36
71-80Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie71-8071-806669-19.673.3744.9238.3123.3116.17
71-80Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu61-7061-706362-17.201.8661.4941.7527.845.98
71-80Collegium Civitas w Warszawie61-7051-60-60-3.961.5971.1116.9718.2084.01
71-80Społeczna Akademia Nauk61-7061-706463-9.678.5448.3036.0517.8852.74
71-80Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej71-8080+---6.060.7967.6619.4120.1953.92
71-80Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie-----1.1213.0250.2340.8322.9558.69
Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna