Rozwiń tabelę
2016Nazwa uczelni'15'14'13'12WSKPrestiż
27%
Innowa- cyjność
9%
Poten- cjał nauk.
15%
Efekty- wność nauk.
25%
Warunki kształ- cenia
9%
Umiędzy- narodo- wienie
15%
61-70Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie61-7061-70-74-12.160.7950.1013.4717.6999.62
61-70Akademia Obrony Narodowej w Warszawie51-6061-705756-9.550.0867.6365.6717.8210.81
61-70Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie61-7071-806566-20.591.8854.4849.7925.337.16
61-70Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu71-8071-807270-9.903.5659.2954.5022.3913.57
61-70Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego71-8071-807480-24.471.0948.7431.8817.3334.57
61-70Politechnika Koszalińska61-7061-706264-25.8618.3359.1431.8730.874.81
61-70Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy61-7061-706061-19.466.8660.5441.8725.744.29
61-70Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie61-7051-603838-10.731.8977.2543.3058.156.74
61-70Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach61-7061-706872-16.5114.7365.1046.0233.414.45
61-70Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie71-8071-80-77-10.520.6471.1051.0816.2417.90
Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna