Rozwiń tabelę
2016Nazwa uczelni'15'14'13'12WSKPrestiż
27%
Innowa- cyjność
9%
Poten- cjał nauk.
15%
Efekty- wność nauk.
25%
Warunki kształ- cenia
9%
Umiędzy- narodo- wienie
15%
51-60Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie-----10.700.3267.5352.2452.9815.39
51-60Politechnika Białostocka51-6051-605350-20.4521.8965.0250.8321.6916.33
51-60Politechnika Świętokrzyska w Kielcach4951-605653-19.7431.3364.2348.0629.614.05
51-60Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach51-6051-605957-17.1816.4365.0261.1438.123.33
51-60Uniwersytet Opolski51-60504744-20.868.1667.6743.8032.6812.45
51-60Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie51-60454546-19.733.4260.7956.4740.5912.64
51-60Uniwersytet Rzeszowski51-6051-605254-20.8038.2954.3455.9432.8811.42
51-60Uniwersytet Szczeciński51-6051-604948-20.0519.9570.0449.4132.7112.17
51-60Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy51-6061-705459-21.6921.1461.7941.4541.9014.79
51-60Uniwersytet Zielonogórski51-6051-605858-18.2326.8964.1749.4037.475.45
Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna