uniwersytet slaski

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie realizuje program dydaktyczny z zakresu nauk humanistycznych i społecznych na studiach I i II stopnia. Obecnie studia odbywają się na czterech kierunkach: etnologia i antropologia kulturowa, animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną, pedagogika oraz oligofrenopedagogika z arteterapią. O tym, iż warto dzisiaj studiować kierunki humanistyczne i społeczne, o perspektywach zawodowych oraz samych studiach, opowiadają cieszyńscy studenci.

Studia w Cieszynie to nie po prostu decyzja warunkująca przejście określonego cyklu edukacyjnego - od sesji do sesji, obrona, tytuł itd. – mówi Kuba, absolwent cieszyńskiej animacji, i kontynuuje – Studia w Cieszynie to wybór pewnego stylu życia, wejście w świat ludzi, wartości, kultury, idei, gdzie liczy się to co myślisz Ty, jakie jest Twoje zdanie. Tutaj nie ma miejsca na „niemożliwe” - tylko pytanie - jaką masz na to koncepcję? :) Studia w Cieszynie to czas odkrywania! Cieszyn poszerza horyzonty. Ola, absolwentka pedagogiki, od początku wiedziała, że ten kierunek jest właśnie dla niej. Studia pedagogiczne w Cieszynie wspominam jako czas intensywnej nauki, zabawy i rozwoju kulturalnego. Dzięki lokalizacji uczelni na granicy dwóch państw, w ramach zajęć odwiedzaliśmy czeskie instytucje opiekuńczo-wychowawcze, placówki edukacyjne, a także mogliśmy poznać polskie szkolnictwo na Zaolziu, o którym studenci z innych ośrodków wiedzą na ogół niewiele.

Podobne odczucia o właściwym wyborze kierunku mają Gabrysia, Ewa i Iga, absolwentki cieszyńskiej etnologii. Zauważają także liczne plusy studiów humanistycznych, podkreślając, iż nauka o człowieku, wzbogacanie wiedzy o różnych kulturach, a także nauka o środowisku lokalnym znacznie wpłynęła na ukształtowanie ich światopoglądu, sprawiając, iż stał się bardziej otwarty. Studenci podkreślają niejednokrotnie, iż atmosfera, jaka panuje na cieszyńskim kampusie jest zupełnie wyjątkowa.

Ten szczególny klimat, który tworzą ludzie sprawia, że to, czym człowiek się zajmuje to nie tylko praca, czy nauka, ale pasja, z którą rozwija się nasza tożsamość. Cieszyński kampus to swoista enklawa studenckiego życia, to tutaj - na trawie czy ławce - prowadzi się długą (poza zajęciową) wymianę myśli z wykładowcami, rozpala wspólnie grill czy organizuje wyjście do kina. To tutaj zawiązuje się przyjaźnie trwające całe życie oraz współprace naukowe (ze studentami, ale także z wykładowcami!), które nie kończą się wraz z ukończeniem studiów, a są kontynuowane.

Na kameralny i historyczny charakter Cieszyna uwagę zwraca Kuba, z animacji: Cieszyn to miasto o bardzo dużym potencjale kulturalnym, świetne miejsce do podejmowania się pierwszych wyzwań organizacyjnych, a zatem wprowadzania teorii animacji w praktykę. Wieloletnia obecność studentów w mieście wpływa również na chęć współpracy ze studentami ze strony tego tzw. środowiska pozauczelnianego.

Również lokalizacja miasta na polsko-czeskiej granicy powoduje, iż  jest ono dla studentów atrakcyjne. Wszystko to oraz bogactwo przyrodniczo-kulturowe Śląska Cieszyńskiego zachęca do podjęcia studiów w tak malowniczym miejscu.

Szczegółowa oferta dydaktyczna oraz więcej informacji na temat studiów na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie na stornie: http://weinoe.us.edu.pl/

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna