2016Nazwa uczelniWSK
1Uniwersytet Jagielloński100
2Uniwersytet Warszawski83.70
3Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu56.90
4Politechnika Warszawska44.90
5Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie36.50
6Uniwersytet Wrocławski33.70
7Politechnika Wrocławska32.60
8Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu25.70
9Warszawski Uniwersytet Medyczny20.60
10Szkoła Główna Handlowa w Warszawie19.30
11Uniwersytet Gdański19.10
12Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie15.80
13Politechnika Śląska w Gliwicach15.60
14Politechnika Poznańska15.20
15Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu15.10
16Uniwersytet Śląski w Katowicach15.00
17Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu13.50
18Uniwersytet Łódzki12.90
19Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie11.60
20Politechnika Gdańska11.50
21Politechnika Łódzka11.30
22Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu11.00
23Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie10.40
24Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu9.80
25Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie9.30
26Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II8.70
27=Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki8.40
27=Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie8.40
29Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu8.00
30Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu7.80
31Gdański Uniwersytet Medyczny7.40
32Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie7.10
33Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie6.80
34Uniwersytet Medyczny w Łodzi6.50
35Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie5.70
36Uniwersytet Medyczny w Białymstoku5.60
37Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie5.20
38Politechnika Świętokrzyska w Kielcach4.80
39Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach4.70
40SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny4.60
41Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie4.30
42Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie4.10
43Uniwersytet Medyczny w Lublinie4.00
44Uniwersytet Szczeciński3.70
45Uniwersytet w Białymstoku3.60
46Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach3.40
47Uniwersytet Opolski3.30
48Politechnika Lubelska2.90
49Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie2.70
50Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie2.60
Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna