2016Nazwa uczelniWSK
1Uniwersytet Warszawski100
2Politechnika Warszawska99.80
3Uniwersytet Jagielloński91.90
4Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie86.20
5Politechnika Wrocławska85.80
6Szkoła Główna Handlowa w Warszawie82.00
7Politechnika Śląska w Gliwicach77.60
8Warszawski Uniwersytet Medyczny75.40
9Uniwersytet Wrocławski75.00
10Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie73.50
11Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu73.40
12Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu71.50
13Politechnika Poznańska69.90
14Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu65.40
15Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki64.10
16Uniwersytet Śląski w Katowicach63.20
17Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie63.00
18Politechnika Łódzka61.50
19Uniwersytet Łódzki61.10
20Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu60.80
21Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie59.60
22Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza57.50
23Uniwersytet Gdański57.50
24Uniwersytet Medyczny w Łodzi57.20
25Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II57.20
26Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie56.50
27Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu56.50
28Politechnika Gdańska55.40
29Politechnika Częstochowska54.50
30Politechnika Koszalińska54.40
31Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie53.10
32Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego51.90
33Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu51.40
34Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie51.20
35Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach51.10
36Gdański Uniwersytet Medyczny51.10
37Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie50.20
38Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie49.10
39Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie48.20
40SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny46.80
41Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu46.20
42Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie45.70
43Politechnika Lubelska44.70
44Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy44.50
45Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu43.30
46Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie43.20
47Politechnika Opolska42.70
48Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie42.30
49Uniwersytet Rzeszowski42.10
50Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie41.60
Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna